Restrukturyzacje i upadłości przedsiębiorstw

Od lat specjaliści z kancelarii LEGALTRANS doradzają przedsiębiorcom przy różnego typu transakcjach restrukturyzacyjnych, dotyczących zarówno długu, jak i majątku przedsiębiorcy. Naszym zadaniem jest kompleksowe wsparcie takich podmiotów w poprawie sytuacji ekonomicznej ich przedsiębiorstw w ramach prowadzonego postępowania. Pomagamy w restrukturyzacji zadłużenia, zarówno poprzez zawieranie ugód z wierzycielami, jak i przy postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

W ramach podejmowanych czynności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw:

 • Doradzamy przy operacjach na akcjach (udziałach), czyli połączeniach, podziałach i przekształceniach podmiotów gospodarczych, jak i przy operacjach na aktywach (np. transakcje na przedsiębiorstwach i ich zorganizowanych częściach).
 • Uczestniczymy w restrukturyzacjach grup kapitałowych.
 • Świadczymy usługi związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw.
 • W postępowaniach upadłościowych i naprawczych reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli.
 • Doradzamy wierzycielom, których kontrahenci są zagrożeni upadłością, starając się jak najefektywniej ochronić ich interesy (m.in. prowadzimy postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez nieuczciwych kontrahentów).
 • Uczestniczymy w transakcjach na aktywach niewypłacalnych dłużników lub dłużników zagrożonych upadłością.
 • Świadczymy usługi doradztwa prawnego dla syndyków i zarządców upadłych przedsiębiorstw.

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skrupulatnie przygotowujemy się do każdego procesu, na pierwszym miejscu stawiając interesy naszego Mocodawcy.

Podczas postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest podjęcie wielu różnych czynności, mających na celu usprawnienie tego procesu oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Szybka diagnoza problemów, zgłoszenie wniosku do sądu, a także ustalenie planu działania należą do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, który znalazł się w takiej sytuacji. Kierowani wieloletnim doświadczeniem wiemy również, jak ważne są w tym momencie próby podejmowania rozmów z najważniejszymi kontrahentami. Zachowanie aktywnej i otwartej postawy może pozwolić przedsiębiorcom utrzymać wzajemne kontakty oraz współpracę w przyszłości.

Restrukturyzacja sądowa – rodzaje postępowań

Postępowanie restrukturyzacyjne jest regulowane w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa wyróżnia 4 rodzaje tego typu postępowań:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu
 2. Postępowanie układowe przyspieszone
 3. Postępowanie układowe
 4. Postępowanie sanacyjne 

Każde z tych postępowań wykorzystuje inne narzędzia, atrybuty oraz sposoby ochrony wierzycieli i dłużników. O tym, jaki rodzaj zostanie wybrany, zadecyduje zatem indywidualna sytuacja danego przedsiębiorcy oraz jego zakładu.

Facebook