Od lat doradzamy przedsiębiorcom przy różnego typu transakcjach restrukturyzacyjnych, dotyczących zarówno długu, jak i majątku przedsiębiorcy. Pomagamy w restrukturyzacji zadłużenia, zarówno w ramach ugód z wierzycielami, jak i postępowań upadłościowych i naprawczych. W zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw doradzamy przy operacjach na akcjach (udziałach), czyli połączeniach, podziałach i przekształceniach podmiotów gospodarczych, jak i przy operacjach na aktywach (np. transakcje na przedsiębiorstwach i ich zorganizowanych częściach). Uczestniczymy w restrukturyzacjach grup kapitałowych.Świadczymy usługi związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw. W postępowaniach upadłościowych i naprawczych reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Doradzamy również wierzycielom, których kontrahenci są zagrożeni upadłością, starając się jak najefektywniej ochronić ich interesy (m.in. prowadzimy postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez nieuczciwych kontrahentów). Ponadto uczestniczymy w transakcjach na aktywach niewypłacalnych dłużników lub dłużników zagrożonych upadłością. Świadczymy również usługi doradztwa prawnego dla syndyków i zarządców upadłych przedsiębiorstw.Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.Prowadzenie każdego postępowania poprzedzamy opracowaniem szczegółowej strategii, której realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia celów wyznaczanych przez naszych Klientów.W ramach praktyki sądowej specjalizujemy się w postępowaniach związanych z konfliktami korporacyjnymi oraz ochroną własności intelektualnej.Gdzie tylko jest to możliwe i zasadne, zabiegamy o ochronę praw naszych Klientów w ramach tanich i szybkich postępowań zabezpieczających.W sprawach podatkowych największe doświadczenia zdobyliśmy w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółek. Z sukcesami reprezentujemy członków zarządów wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, broniąc ich przed odpowiedzialnością za zobowiązania publicznoprawne. Oprócz tego, reprezentujemy naszych Klientów również w „klasycznych” postępowaniach podatkowych.Prowadzimy również sprawy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych, przed różnymi organami administracji publicznej: od Komisji Nadzoru Finansowego, poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aż po Urząd Regulacji Energetyki.

Każdy proces przygotowywany jest z najwyższą starannością przez specjalnie dedykowany do danego projektu zespół, a naszym priorytetem jest minimalizacja kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści. Za cel stawiamy sobie pełną ochronę interesów naszych Mocodawców, dlatego też w każdej sytuacji staramy się nie tylko przedstawić możliwie najlepsze rozwiązanie, ale również doprowadzić do jego osiągnięcia.

Facebook