Postępowania sądowe i arbitrażowe

Fachowa obsługa prawna, jaką zapewniamy Klientom indywidualnym oraz biznesowym obejmuje również ich reprezentację przed sądami:

  • powszechnymi
  • arbitrażowymi
  • administracyjnymi

– wszystkich instancji, w tym również Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Usługa reprezentacji sądowej dotyczy w szczególności spraw z zakresu:

  • Prawa przewozowego
  • Prawa pracy
  • Prawa podatkowego
  • Prawa własności intelektualnej
  • Prawa administracyjnego

Jesteśmy świadomi tego, że każda sprawa sądowa jest dla naszych Mocodawców zdarzeniem stresującym, dlatego też zawsze dążymy do tego, aby przez cały okres naszej współpracy czuli się oni bezpiecznie i pewnie. Prowadzenie każdego postępowania poprzedzamy zatem opracowaniem szczegółowej strategii, której realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia celów wyznaczanych przez naszych Klientów. Nasi prawnicy dokładają wszelkich starań, aby postępowanie, w którym są Państwo jedną ze stron, zakończyło się pomyślnym i satysfakcjonującym wyrokiem lub decyzją.

Każdy proces przygotowujemy z najwyższą starannością i zaangażowaniem, wybierając dla danego projektu specjalnie dedykowany zespół specjalistów.

Naszym priorytetem jest minimalizacja kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści. Za cel stawiamy sobie natomiast pełną ochronę interesów naszych Mocodawców, dlatego też w każdej sytuacji staramy się nie tylko przedstawić możliwie najlepsze rozwiązanie, ale również doprowadzić do jego osiągnięcia.

LEGALTRANS – reprezentacja sądowa w szerokim zakresie spraw

W ramach praktyki sądowej specjalizujemy się również w postępowaniach związanych z konfliktami korporacyjnymi oraz ochroną własności intelektualnej. Tam, gdzie tylko jest to możliwe i zasadne, zabiegamy o ochronę praw naszych Klientów w ramach tanich i szybkich postępowań zabezpieczających.

Jednym z obszarów naszej działalności są także sprawy podatkowe. Największe doświadczenia zdobyliśmy w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółek. Z sukcesami reprezentujemy członków zarządów wielu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, broniąc ich przed odpowiedzialnością za zobowiązania publicznoprawne. Oprócz tego reprezentujemy naszych Klientów również w „klasycznych” postępowaniach podatkowych.

Prowadzimy sprawy w postępowaniach administracyjnych, przed różnymi organami administracji publicznej: od Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Komisji Nadzoru Finansowego, poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aż po Urząd Regulacji Energetyki.

Facebook