Assistance językowy

Wychodząc na przeciw potrzebom wielu firm z branży transportowej proponujemy pakiet usług tłumaczeniowych, w którego zakres wchodzą tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju dokumentacji oraz Assistance Językowy dla spedytorów i kierowców podróżujących po całej Europie, dostępne 24h na dobę. Kancelaria Transportowa LEGALTRANS zapewni Państwu pełne wsparcie językowe oraz usprawni Państwa pracę za granicą kraju. Pomoże w rozmowie z zagranicznymi służbami drogowymi, będzie czuwać i opiekować się kierowcami w trasie. Nasza usługa to eliminacja bariery językowej i zniwelowanie bariery kulturowej  z Państwa zagranicznym kontrahentem.

– Tłumaczenia telefoniczne ( rozmowy z służbami drogowymi, organami administracyjnymi oraz kontrahentami )
– Tłumaczenie pisemne zwykłe wszelkiego rodzaju dokumentacji
– Tłumaczenia pisemne przysięgłe wszelkiego rodzaju dokumentacji
– Możliwości rozwoju usług w krajach do tej pory niedostępnych ze względu na barierę językową i kulturową.
– Tłumaczenia pozwalające na swobodną bieżącą obsługę dokumentacji firmowej, kontraktowej, arbitrażowej i innej,
– Fachowa obsługa wykwalifikowanych pracowników biegle posługujących się językami europejskimi,
– Stała i nie zmienna opłata abonamentowa przez cały okres trwania umowy,
– Jasne i przejrzyste warunki współpracy,

Loi Macron – prawo francuskie wobec transportu

Francja jest drugim, obok Niemiec, krajem członkowskim Unii Europejskiej, który we własnym zakresie reguluje wobec innych państw przepisy dotyczące transportu międzynarodowego i kabotażu. Zarejestrowane poza Francją firmy, które świadczą usługi transportowe na jej terenie, zobligowane są do przestrzegania zapisów ustawy Loi Macron. Dokument, który wszedł w życie dnia 1 lipca 2016 roku określa m.in. minimalne wynagrodzenie wysyłanych do Republiki Francuskiej kierowców zatrudnionych w innych krajach. Przedsiębiorcy, którzy realizują usługi transportowe w powyższych formach na terenie Republiki Francuskiej, muszą dostosować się do wymagań przedmiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:

  • Zgłoszenie pracownika realizującego przewozy na terenie RF do organów kontrolujących przestrzeganie przepisów ustawy Loi Macron (zgłoszenie to musi być aktualizowane minimum raz na pół roku).
  • Stosowanie godzinowej płacy minimalnej w wysokości 9,76 euro powiększonej o premię związaną z wysługą lat zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Loi Macron.
  • Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy kierowcy oraz potwierdzenie wypłaty przysługującego im wynagrodzenia.
  • Wyznaczenie przebywającego we Francji przedstawiciela firmy transportowej do kontaktu w sprawach kontrolnych.
  • Przechowywanie części dokumentacji w pojeździe na potrzeby kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia.

Transport Français Représentan jako reprezentant firm transportowych

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu europejskiego prawa transportowego i przewozowego. Doskonała znajomość przepisów ustawy Loi Macron, jak również języka francuskiego pozwalają zaoferować Państwu nasze przedstawicielstwo na terytorium Francji. Kompetentnie reprezentujemy interesy firm transportowych przed francuskimi służbami kontrolującymi przestrzeganie prawa zapisanego w ustawie. Rolą przedstawiciela we Francji jest reprezentowanie Państwa w okresie oddelegowania pracownika na jej obszar i jeszcze w ciągu 18 miesięcy od momentu opuszczenia przez niego tego kraju. W tym czasie, w Państwa imieniu jesteśmy zobligowani do archiwizowania i okazywania na żądanie funkcjonariuszy sprawujących kontrolę dokumentów takich jak:

  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierającą stawkę godzinową brutto i kwotę za nadgodziny,
  • okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,76 euro oraz godzin nadliczbowych,
  • potwierdzenie płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy.

Kontroli podlega także dokument potwierdzający zgłoszenie przez Państwa naszego przedstawicielstwa we Francji.

Facebook