Prawo przewozowe

Zakres pomocy prawnej świadczonej przez naszą kancelarię LEGALTRANS koncentruje się w szczególności na kompleksowej obsłudze podmiotów z branży TSL w obszarze prawa przewozowego. Największe doświadczenie procesowe zbudowaliśmy, reprezentując naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa przewozowego oraz konwencji CMR.

Na swoim koncie mamy liczne wygrane procesy w sprawach:

 • Uszkodzenia towaru
 • Opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
 • Ubytku masy
 • Szkody częściowej
 • Uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi
 • Niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego
 • Pożytków utraconych „lucrum cessans”
 • Reklamacji
 • Spraw z zakładami ubezpieczeń
 • Szkód komunikacyjnych
 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP), jak i spedytora

W swojej praktyce zajmujemy się także sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów przewozu, spedycji oraz innych umów regulujących zobowiązania stron.

Jesteśmy również gotowi, aby w Państwa imieniu przeprowadzić skuteczną mediację ze stroną przeciwną oraz rozstrzygać bieżące problemy, jakie powstały na gruncie krajowego i międzynarodowego praw przewozowego. Nasza kancelaria zapewnia ponadto reprezentację podczas kontroli drogowych, jak i w sytuacji zapowiedzianej kontroli organów administracyjnych w siedzibie przedsiębiorstwa.

Każdy z naszych Klientów może zawsze liczyć na fachową, rzetelną pomoc i obsługę prawną, bez względu na stopień złożoności danego zagadnienia. Wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw dotyczących przewozu oraz wybitna znajomość sposobu funkcjonowania skomplikowanego łańcucha dostaw sprawiają, że świadczone przez nas usługi w każdym przypadku odznaczają się profesjonalizmem, sumiennością oraz skutecznością.

Facebook