Swoje największe doświadczenie procesowe Kancelaria Transportowa zbudowała , reprezentując swoich klientów w sprawach z zakresu prawa przewozowego oraz konwencji CMR. Na swoim koncie mamy liczne wygrane procesy w których reprezentowaliśmy naszych mocodawców w sprawach:

– uszkodzenia towaru
– opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
– ubytku masy
– szkody częściowej
– uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi
– niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego
– pożytków utraconych „lucrum cessans”
– reklamacji
– spraw z zakładami ubezpieczeń;
– szkód komunikacyjnych;
– ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jak i spedytora

W swojej praktyce zajmujemy się sporządzaniem projektów i opiniowaniem umów przewozu, spedycji i innych umów regulujących zobowiązania stron. LEGALTRANS w Państwa imieniu przeprowadzi również skutecznie mediację ze stroną przeciwną, oraz rozstrzyganie bieżące problemy powstałe na gruncie prawa przewozowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w powyższym zakresie,

Facebook