Aktualności

KRAZ. Kto powinien dokonać rejestracji?

2021.02.22

Przedsiębiorcy transportowi od dawna wiedzą, iż optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiele firm posiada rozbudowaną strukturę, składając się z działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG, spółki rejestrowanej w KRS oraz często trzeciego podmiotu będącego spółką lub działalności prowadzoną przez członka rodziny. Zapewnia to optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz często korzyści podatkowe.

Grupa firmy jest ...

Czytaj dalej

Milog przy przewozach na potrzeby własne.

2021.02.16

Zgodnie z preambułą pkt. (4) Dyrektywy 96/71/WE, każdy pracownikowi przebywającemu na terenie Niemiec w celach wykonywania pracy, w Państwa przypadku rozładunku lub załadunku towaru jest objęty zapisami w/w dyrektywy.

„(4) Świadczenie usług może polegać albo na wykonywaniu prac przez przedsiębiorstwo na własny rachunek i pod własnym kierownictwem w ramach umowy zawartej między tym przedsiębiorstwem i odbiorcą usług, albo na wynajęciu pracowników innemu przedsiębiorstwu w ramach umowy ...

Czytaj dalej

Sąd umorzył karę w wysokości 27 000,00 zł, za brak VIATolla.

2021.02.15

Przewoźnik,  został ukarany 18 karami administracyjnymi za nie uiszczenie opłaty drogowej, łącznie kary opiewały na kwotę 27 000,00 zł. W dniu 27 listopada 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla Przewoźnika orzeczenia, uchylając wcześniejsze decyzje GITD i umarzając postępowania administracyjne. 

Sprawa początek miała 30 stycznia 2019 roku, kiedy Przewoźnika zdał urządzenie viaBox i został poinformowany o niesprawności urządzenia ze względu na ...

Czytaj dalej

Facebook