Prawo umów w obrocie gospodarczym

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS świadczy usługi w zakresie negocjacji, zawierania i skutecznego zabezpieczenia różnego rodzaju umów w obrocie gospodarczym tj. projekt umowy, negocjacje, ogólne warunki współpracy, zabezpieczenia realizacji umów itp.

Posiadamy bardzo doświadczenie w sporządzaniu specjalistycznych umów i dokumentacji dla branży transportowej:

– umowa spedycji

– umowa przewozu

– umowa outsourcingu

– umowa zlecenia transportowego

– umowa pomiędzy przewoźnikiem a spedytorem

– umowa pomiędzy klientem a spedytorem

– ogólne warunki zleceń transportowych

– ogóle warunki zleceń spedycyjnych

– umowa o pracę z kierowcą

– umowa samozatrudnienia dla kierowcy

– umowa zlecenia dla kierowcy

– Informacja o warunkach zatrudnienia

– regulamin pracy

– regulamin wynagradzania

– ocena ryzyka zawodowego

– umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, darowizny

– umowa dotycząca działalności agencji pracy tymczasowej

– Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt

Facebook