Działalność transportowa to także częste kontrole drogowe oraz kontrole organów administracyjnych w przedsiębiorstwie. W ramach prowadzonej działalności Kancelaria Transportowa LEGALTRANS oferuje swą profesjonalną pomoc prawną w tym  zakresie.  Skutecznie reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli przeprowadzanych przez następujące organy:

– Inspekcja Transportu Drogowego
– Państwowa Inspekcja Pracy
– Straż Graniczna
– Policja
– Służba Celna
– Urząd Skarbowy
– Starostwo
– Urząd Miasta
– Urząd Marszałkowski
– Urząd Celny

Reprezentujemy naszych klientów również w trakcie kontroli drogowych za granicą naszego kraju przez odpowiedników w/w organów administracyjnych. Specjalizujemy się w skutecznym odzyskiwaniu aresztowanych pojazdów na terenie UE. Współpracujemy ściśle w tym celu z wieloma europejskimi Kancelariami o specjalizacji transportowej. Władamy biegle wszystkimi językami europejskimi w związku z nasza współpraca z biurem tłumaczeniowym. Jest to szczególne ważne w trakcie rozmowy z zagranicznym inspektorem podczas kontroli, wypadków oraz innych zdarzeń losowych.

Facebook