W jakich sytuacjach dozwolone jest wyjmowanie karty kierowcy z tachografu?

2021.04.30

Karta kierowcy – podstawowe informacje Karta kierowcy to dokument, który identyfikuje danego kierowcę. Jest wydawana przez odpowiedni organ państwa członkowskiego w celu zbierania danych, które związane są z czynnościami prowadzonymi przez daną osobę (art. 2 lit. f rozp. 165/2014). W Polsce karty są wydawane przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Karta kierowcy wydawana jest właściwej osobie na okres pięciu lat. W tym samym czasie kierowca nie może posługiwać się więcej …

Czytaj dalej

Pakiet Mobilności 2022 a emisja CO2 – czy planowane są zmiany?

2021.04.23

W lutym 2022 roku w życie ma wejść tzw. Pakiet Mobilności, stanowiący zbiór nowych regulacji dotyczących transportu drogowego w Unii Europejskiej. Będą one odnosić się przede wszystkim do  czasu jazdy, odpoczynku, zasad stosowania tachografów oraz delegowania kierowców. Raport Komisji Europejskiej z dnia 19 lutego 2021 roku wykazał jednak, że planowane zmiany przyczynią się do niepokojącego wzrostu emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że będzie to nawet 4,6%. Opublikowany 19 lutego br. …

Czytaj dalej

Uszkodzenie przesyłki – na jakich zasadach odpowiada przewoźnik?

2021.04.15

Przewóz towarów zawsze obarczony jest ryzykiem ich uszkodzenia. Może dojść do tego w różnych momentach i sytuacjach, na skutek różnych zdarzeń – zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez przewoźnika. Jak zasady dotyczące odpowiedzialności za tego typu wypadki regulowane są obecnie przez obowiązujące przepisy prawne? W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie należy sięgnąć zarówno do przepisów Ustawy prawo przewozowe, jak i konwencji CMR, odnoszącej się do zarobkowego transportu międzynarodowego. Odpowiedzialność przewoźnika …

Czytaj dalej

Dania – płaca minimalna dla kierowców zagranicznych od 01.01.2021

2021.04.15

Od 1 stycznia br. w Dani obowiązują przepisy dotyczące pracy minimalnej dla kierowców zagranicznych. Oznacza to, że od tego dnia otrzymują oni wynagrodzenie odpowiadające wynagrodzeniu, jakie przyznaje się kierowcom w transporcie krajowym. Co jednak ważne, płaca minimalna na tę chwilę odnosi się jedynie do przewoźników w transporcie kabotażowym i kombinowanym. Taki stan będzie obowiązywać do momentu wejścia w życie Pakietu Mobilności, przewidzianego na rok 2022. Płaca minimalna dla kierowców w …

Czytaj dalej

Holandia i Szwajcaria – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.07

Przewóz towarów oraz pasażerów do Królestwa Niderlandów i Szwajcarii w związku z obecną sytuacją pandemiczną odbywa się według wskazanych poniżej zasad. O czym powinni pamiętać kierowcy ciężarówek, przekraczający granicę tych państw? HOLANDIA Na terytorium Królestwa Niderlandów do 20.04.2021 roku obowiązuje godzina policyjna. Oznacza to, że wszyscy są zobowiązani do nieopuszczania swoich domów i mieszkań między 22:00 a 4:30. Zakaz ten nie dotyczy: Wykonywania pracy zleconej przez pracodawcę (wymagane jest jednak wypełnienie …

Czytaj dalej

Norwegia – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.07

Dnia 29 stycznia 2021 roku Norwegia zamknęła granice dla osób, które nie mają stałego zameldowania w tym kraju (folkeregistrert som bosatt i Norge’). W tym zakresie obowiązują jedynie nieliczne wyjątki. Od tego czasu otwarto granice dla osób dojeżdżających codziennie do pracy w Norwegii ze Szwecji i Finlandii. 1 kwietnia  2021 roku Szwecja zniosła ograniczenie wjazdu dla osób podróżujących z Norwegii. Oznacza to, że możliwy jest tranzyt przez Szwecję do Polski. …

Czytaj dalej

Austria – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.07

Czwarte austriackie rozporządzenie o środkach zabezpieczających COVID-19 weszło w życie 8 lutego 2021 roku i obowiązuje do 25 kwietnia 2021 roku. Jak na tę chwilę odbywa się transport międzynarodowy do tego kraju? Co należy wiedzieć podczas przekraczania granicy? Przyjazd do Austrii z jednego z krajów podwyższonego ryzyka (na liście tej znajduje się również Polska) wymaga: zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego negatywny wynik testu albo negatywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 wydanego w języku niemieckim …

Czytaj dalej

Nowy system zastąpi ViaTOLL. Zasady działania e-TOLL.

2021.04.06

01 lipca 2021 roku viaToll przestanie działać, zostanie zastąpiony nowoczesnym system e-Toll. Działanie, starego systemu było oparte na komunikacji między urządzeniem w kabinie pojazdu a czytnikiem znajdującym się  przy drodze. Nowy system będzie w pełni oparty na systemie GPS. Administratorem systemu będzie Krajowa Administracja Skarbowa a wszystkie  czynności związane z systemem będzie można dokonać online za pośrednictwem portalu, który zostanie uruchomiony w maju 2021 roku. E-TOLL celem pobierania opłat będzie …

Czytaj dalej

Niemcy – najnowsze zasady dotyczące przewozu

2021.04.06

Pogarszająca się sytuacja związana z koronawirusem wymaga bieżącego monitorowania regularnie wprowadzanych przez państwa europejskie zmian w zakresie m.in. przekraczania granic i posiadanych dokumentów. Dotyczy to w szczególności transportu międzynarodowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje dla przewoźników podróżujących do Niemiec. Lista obszarów ryzyka obejmuje: Grupa 1 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa Grupa 2 – obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń Grupa 3 – …

Czytaj dalej

Litwa, Łotwa, Belgia – najnowsze zasady dotyczące przewozu

2021.04.06

Specjalne regulacje dotyczące wjazdu oraz przemieszczania się w związku z sytuacją pandemiczną obowiązują również na Litwie, Łotwie oraz w Belgii. W tym artykule prezentujemy najważniejsze, aktualne informacje dotyczące przejazdu przez granicę oraz wymaganych w tych krajach dokumentów. LITWA Pracownicy firm zajmujących się międzynarodowym przewozem komercyjnym osób i towarów, przekraczając granicę z Litwą, nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu na COVID-19, pod warunkiem, że ich pobyt w tym kraju nie przekracza …

Czytaj dalej

Facebook