Search
Generic filters

Jak poradzić sobie z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców?

01.12.2022

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowców zawodowych to pewny sposób na uniknięcie dotkliwych kar podczas kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Niestety jest to zarazem czynność wymagająca odpowiedniej wiedzy i kompetencji, które wykraczają najczęściej poza standard...

Czytaj dalej

Nowe stawki diet

29.11.2022

W dniu 25 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Postanowiono w...

Czytaj dalej

Dlaczego firmy transportowe potrzebują dziś wsparcia prawnego?

29.11.2022

Prowadzenie firmy transportowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie należy do zadań łatwych. Własna działalność stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, w tym wyzwań natury prawnej. Świadomość konsekwencji, jakie mogą grozić przedsiębiorstwu za uchybienia lub naruszenia przepi...

Czytaj dalej

Procedura orzekania w elektronicznym postępowaniu upominawczym

06.11.2022

Istotą elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń bez potrzeby stawiennictwa na rozprawach. Aby skorzystać z e-Sądu, konieczne jest zalogowanie się na stronie internetowej, wymagające uprzedniego utworzenia konta w systemie teleinformatyczny...

Czytaj dalej

Stałe zlecenia transportowe – jak i gdzie można je pozyskiwać?

31.10.2022

Stałe zlecenia stanowią dla przedsiębiorstw transportowych gwarancję płynności finansowej i pewnej, długoterminowej pracy. Pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał posiadanej floty, ograniczając tym samym niezyskowne kursy, puste przebiegi, czy przestoje. Ułatwiają ponadto planowanie...

Czytaj dalej

Stawki transportowe w 2022 r.

24.10.2022

Nowe przepisy Pakietu Mobilności, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja, wzrost cen paliw – to jedne z głównych czynników determinujących w ostatnim czasie wysokość stawek w transporcie. Nie sposób ukryć, że zarówno 2021 r., jak i obecny, 2022 r., nie należą do najłatwiejszy...

Czytaj dalej

Jak założyć firmę transportową?

17.10.2022

Transport to jedna z regularnie rozwijających się w naszym kraju branż. Największy odsetek wśród firm transportowych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, choć stopniowo zaczynamy obserwować wzrost znaczenia przedsiębiorstw średnich i dużych. Osoby rozważające rozpoczęcie własnej działal...

Czytaj dalej

Doręczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym a doręczenia na zasadach ogólnych

14.10.2022

Na czym polega doręczenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym? O czym należy wiedzieć?...

Czytaj dalej

Czym jest transport bilateralny i jakimi zmianami został objęty w 2022 r.?

12.10.2022

Przewozy cross-trade, tranzytowe oraz kabotaż. Sprawdź co zmieniło się po wprowadzeniu Pakietu Mobilności w 2022 roku....

Czytaj dalej

Nowe stawki wynagrodzenia minimalnego i przeciętnego w 2023 roku

07.10.2022

Rada Ministrów przyjęła rozporządzanie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne ze stosunku pracy wyniesie 3490,00 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnopraw...

Czytaj dalej

Facebook