Search
Generic filters

Stała pomoc prawna dla firmy transportowej – konieczność czy zbędny wydatek?

16.02.2024

Początek nowego roku to dla wielu firm transportowych czas mniejszych lub większych zmian. Mogą obejmować one różne sfery, w tym również prawną. Prowadząc własną działalność gospodarczą, nie sposób uciec bowiem od przepisów. Stykamy się z nimi niemalże każdego dnia, dlatego też...

Czytaj dalej

Utracona przesyłka – co dalej?

16.02.2024

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego, zgodnie z art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, rozciąga się nie tylko na uszkodzenie lub ubytek przesyłki, ale i jej utratę, jeżeli nastąpiła ona od chwili przyjęcia jej do przewozu, do momentu jej wydania. Do utraty przesyłki może dojść, jeśli n...

Czytaj dalej

Windykacja zagraniczna w transporcie na podstawie Europejskiego Nakazu Zapłaty

16.02.2024

Perspektywa dochodzenia roszczeń w transporcie od firm zagranicznych budzi niepokój. Przy braku znajomości przysługujących wierzycielowi środków i obowiązujących przepisów windykacja faktur od kontrahentów mających swoją siedzibę w innym państwie Unii Europejskiej faktycznie może oka...

Czytaj dalej

Jak odwołać się od kary ITD?

12.02.2024

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) jest organem wyspecjalizowanym w kontroli przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Jeżeli podczas kontroli przeprowadzanej przez inspektorów dojdzie do stwierdzenia naruszeń, należy liczyć się z możliwo...

Czytaj dalej

Firma transportowa w formie JDG w 2024 roku

12.02.2024

Jednoosobowa działalność gospodarcza, w skrócie określana jako JDG to jedna z dopuszczalnych i bez wątpienia najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności w Polsce. Uznawana za najprostszą, najmniej sformalizowaną, jest chętnie wybierana również przez przewoźników drogowy...

Czytaj dalej

Likwidacja firmy transportowej – co na to przepisy prawa pracy?

26.01.2024

Z likwidacją firmy, podobnie jak z upadłością, wiąże się skutek w postaci zakończenia prowadzonej  działalności gospodarczej. Zamykając swój biznes, należy zdawać sobie sprawę z tego, że obowiązujące przepisy dokładnie regulują tego rodzaju zdarzenia. Obowiązki związane z ZUS,...

Czytaj dalej

Przedłużenie terminu przewozu przesyłki przy braku winy przewoźnika

26.01.2024

Przewoźnik, na mocy art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, odpowiada za opóźnienia w dostawie, dlatego jednym z jego podstawowych obowiązków jest przewiezienie przesyłki w oznaczonym terminie. W rzeczywistości, podczas wykonywania przewozu drogowego, może jednak dojść do różnego rodzaju zdar...

Czytaj dalej

Rozliczanie czasu pracy kierowców – jak poradzić sobie z najczęstszymi błędami?

26.01.2024

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców i rozliczanie czasu ich pracy z całą pewnością nie należą do zadań łatwych. Dopiero wchodzący na rynek przedsiębiorcy często zastanawiają się dlatego, jak sobie z nimi poradzić. Czy działać na własną rękę, samodzielnie? Wykupić jakiś...

Czytaj dalej

Tygodniowy czas pracy kierowcy – jakie limity obowiązują?

26.01.2024

Planując czas pracy kierowcy, należy pamiętać o obowiązujących tę grupę zawodową normach. Nie wynikają one jednak z przepisów prawa pracy, a odrębnej ustawy – ustawy o czasie pracy kierowców oraz unijnego rozporządzenia nr 561/2006. Przepisy te określają nie tylko maksymalny, dzien...

Czytaj dalej

Facebook