Jedna kara dla kierowców bez względu na liczbę brakujących wykresówek

2021.07.26

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 marca 2021 roku w sprawach połączonych C-870/19 i C-871/19 orzekł jednoznacznie: „Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli i 28 poprzednich dni, podlegają jednej karze niezależnie od liczby brakujących wykresówek”. Od ponad miesiąca kwestia karalności kierowców, którzy nie będą w stanie przedstawić wykresówek tachografu z kilku dni pracy w okresie obejmującym dzień …

Czytaj dalej

Aktualne wyciągi z taryfikatorów. Zmiany w klasyfikacji wagi naruszeń przepisów

2021.07.21

W marcu br. Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszenia przepisów odnoszących się do wykonywania transportu drogowego. Jest to zabieg, który poza ujednoliceniem norm, ma w szczególności na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa międzynarodowego w Unii. Przyjęte rozwiązania stają się także punktem odniesienia dla państw członkowskich przy odpowiednim dostosowaniu krajowych systemów kontroli i sankcji. Gwarantują ponadto równe traktowanie kierowców oraz pozwalają na zacieśnianie współpracy administracyjnej. Przyjęty podział naruszeń Aktualnie …

Czytaj dalej

Odpowiedzialność przewoźnika: opóźnienia w dostawie i załadunku

2021.06.30

Jednym z głównych obowiązków przewoźnika jest przewiezienie przesyłki we wskazanym terminie. Mimo że oczywiście z wielu różnych, często niezależnych od niego przyczyn termin planowanej dostawy może ulec wydłużeniu, to jednak to właśnie przewoźnik ponosi odpowiedzialność za nieterminowe dostarczenie towaru. Jeśli chciałby uchylić się od takiej odpowiedzialności, to na nim spoczywa także ciężar dowodu, że przekroczenie terminu przewozu przesyłki wynikało z jednej z okoliczności wyłączającej jego odpowiedzialność, wskazanej przez przepisy prawa. …

Czytaj dalej

Jak przewóz towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR i konwencja CMR?

2021.06.29

Przewóz towarów niebezpiecznych należy do niezwykle restrykcyjnych obszarów transportu. Równie surowe wymagania przepisy nakładają na transport żywności, jednak w przypadku towarów określanych jako niebezpieczne, najważniejszą kwestią pozostają nie same warunki przewozu, a skuteczne zabezpieczenie, oddzielenie materiału, ograniczające ryzyko wydostania się go na zewnątrz. Drogowy transport towarów niebezpiecznych – podstawa prawna Przewóz towarów niebezpiecznych drogą lądową jest regulowany przez liczne akty prawne, spośród których najważniejszą rolę odgrywają: Umowa ADR – międzynarodowa …

Czytaj dalej

Transport ponadgabarytowy

2021.06.29

Przewóz ładunków jest bardzo dużym przedsięwzięciem logistycznym, zwłaszcza wtedy, gdy realizuje się go w ramach transportu ponadgabarytowego. Transport nienormatywny wymaga bowiem doskonałej znajomości przepisów nakładanych przez ustawodawcę, dysponowania odpowiednimi pozwoleniami i przeszkoloną kadrą oraz utrzymywania regularnej współpracy z innymi podmiotami. Co jednak ważne, nie każdy „duży” ładunek będzie klasyfikował się jako ponadgabarytowy. Czym w takim razie charakteryzuje się transport ponadnormatywny, kiedy możemy o nim mówić oraz jakie towary określa się …

Czytaj dalej

Jak zoptymalizować koszty pracownicze za pomocą ewidencji czasu pracy kierowców?

2021.06.08

Systematyczne i uporządkowane prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który nakłada na niego ustawa. Ewidencjonowanie czasu pracy pozwala optymalizować koszty pracownicze, a także łatwiej określać wysokość należnego wynagrodzenia. Jak powinno wyglądać rozliczanie kierowców oraz ewidencjonowanie czasu pracy w 2021 r.? Ewidencja czasu pracy 2021 Na obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników wskazuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z …

Czytaj dalej

Rozliczanie podróży służbowych – jak rozliczać delegacje?

2021.06.08

Specyfiką pracy kierowców zawodowych jest to, że przez większość czasu przebywają oni poza siedzibą swojego pracodawcy. Pracownikom odbywającym podróże służbowe przysługują należności na pokrycie poniesionych kosztów. Środki otrzymywane przez pracowników w związku z odbytymi delegacjami nierzadko stanowią pokaźną część poborów. Z powyższymi zagadnieniami wiąże się jednak również obowiązek rozliczania kierowców, który w praktyce często przysparza pracodawcom wielu problemów. Jak w takim razie powinna przebiegać kalkulacja delegacji zagranicznej, a jak krajowej? …

Czytaj dalej

Czas pracy kierowców – najważniejsze zagadnienia związane z czasem pracy 2021

2021.06.08

Szczegółowe regulacje ustawowe dotyczące czasu pracy kierowców zawodowych mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, a także ochronę innych uczestników ruchu. Do ich przestrzegania zobowiązani są nie tylko kierowcy samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t, ale również autobusów i autokarów, wykonujący transport krajowy oraz międzynarodowy. Wzmożone kontrole Inspekcji Transportu Drogowego, jak i innych uprawnionych organów państwowych, a ponadto wysokie kary finansowe nakładane za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów zwracają uwagę na istotność …

Czytaj dalej

Od 1 czerwca 2021 r. zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

2021.06.01

Kolejne zmiany w prawie czekają nas już 1 czerwca 2021 roku. Dotyczą one przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i koncentrują się przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  Na co powinni przygotować się wszyscy kierowcy oraz osoby, które w tym czasie rozpoczną kurs na prawo jazdy? Zmiany dla pieszych w zakresie pierwszeństwa Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, kierujący pojazdem, który zbliża się do przejść dla pieszych, jest obowiązany …

Czytaj dalej

ZWROT MAUT JUŻ PEWNY – ZŁÓŻ WNIOSEK ZA ROK 2021

2021.05.27

Przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej mogą liczyć na częściowy zwrot uiszczonych opłat. Wynika to ze skorygowanych w minionym tygodniu przez niemiecki Parlament zawyżonych stawek za opłaty drogowe za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku. Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów oraz komu przysługuje takie prawo? W wyroku z dnia 28 października 2020 roku C-321/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii …

Czytaj dalej

Facebook