Search
Generic filters

Kiedy pracodawca może zwolnić kierowcę dyscyplinarnie?

16.05.2023

Zwolnienie dyscyplinarne, w Kodeksie pracy określane jako rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, to wypowiedzenie działające ze skutkiem natychmiastowym, kończące stosunek prawny w chwili wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pr...

Czytaj dalej

Na jakich zasadach odbywa się grupowe dochodzenie roszczeń w transporcie?

16.05.2023

Od wprowadzenia postępowań grupowych do polskiego porządku prawnego minęło już ponad 10 lat. Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w latach 2010 – 2021 do sądów wpłynęło w tym czasie 319 pozwów grupowych w sprawach cywilnych i 9 w sprawach gospodarczy...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika za uszkodzenie samochodu służbowego

16.05.2023

Przewoźnicy drogowi często zastanawiają się, jak zareagować, gdy sprawcą szkody, w której dojdzie do uszkodzenia samochodu służbowego, jest ich pracownik – kierowca. Jak kształtuje się wtedy jego odpowiedzialność i czy może on zostać zobowiązany do tego, by pokryć koszty naprawy p...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność z innych tytułów na gruncie prawa przewozowego

16.05.2023

16 maj 2023 W kontekście odpowiedzialności przewoźnika najczęściej analizowanym przepisem pozostaje doskonale już znany art. 65 ust. 1 Prawa przewozowego, wskazujący na podstawowe granice tej odpowiedzialności. Tymczasem nie wolno zapominać, że przewoźnik może zostać pociągnięty do od...

Czytaj dalej

Jakie skutki wiążą się z przyjęciem przesyłki bez zastrzeżeń?

09.05.2023

9 maj 2023 Podczas transportu przesyłka może doznać ubytku lub uszkodzenia. Nie wszystkie z powstałych defektów da się jednak stwierdzić przed jej wydaniem uprawnionej osobie. Jeżeli wady nie można było zauważyć z zewnątrz w momencie odbioru, mamy do czynienia z tak zwaną wadą ukrytą...

Czytaj dalej

Jak udokumentować zdolność finansową w transporcie?

09.05.2023

Przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencję wspólnotową, a także tak zwaną licencję spedycyjną (na pośrednictwo), jest zobowiązany posiadać określoną przepisami krajowymi i unijnymi zdolność finansową. Minimalna z...

Czytaj dalej

Jak realizować prawo zastawu na ładunku?

09.05.2023

Przepisy ustawy Prawo przewozowe, Konwencji CMR, a także Kodeksu cywilnego przyznają przewoźnikowi możliwość skorzystania z prawa zastawu na przesyłce w sytuacji, w której jego kontrahent uchylałby się od dokonania płatności za wykonane zlecenie. Jest to jedno z narzędzi mających na ce...

Czytaj dalej

Czym charakteryzuje się system równoważnego czasu pracy kierowcy?

09.05.2023

Wprowadzenie do ustawy o czasie pracy kierowców kilku systemów czasu pracy to odpowiedź na różne potrzeby pracodawców związanych z branżą transportową oraz odmienną specyfikę poszczególnych firm. Wybierając optymalny dla siebie wariant, przewoźnicy mogą świadczyć usługi efektywnie...

Czytaj dalej

Kary umowne w transporcie

24.04.2023

Zasada swobody umów zezwala zawrzeć w umowie zapis wprowadzający karę umowną. W związku z tym, że wzmacnia ona pozycję wierzyciela, zapewniając mu rekompensatę za szkodę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, jest stosowana również w umowach ...

Czytaj dalej

Facebook