Search
Generic filters

Jak postępować w razie wystąpienia przeszkody w przewozie?

25.07.2022

Do jednych z podstawowych obowiązków przewoźnika należy bezpieczne przewiezienie przesyłki do wskazanego miejsca w oznaczonym terminie. To on ustala drogę przewozu towaru, uwzględniając w miarę możliwości żądania nadawcy....

Czytaj dalej

Co powinien zawierać protokół szkody w transporcie? Jak go sporządzić?

25.07.2022

Protokół szkody to dokument odgrywający istotną rolę w rozpatrywaniu reklamacji oraz przy wypłacie odszkodowania. ...

Czytaj dalej

Pojęcie szkody w transporcie międzynarodowym. Odpowiedzialność przewoźnika

19.07.2022

Szkodę w transporcie przewidują i definiują nie tylko przepisy krajowe, ale i międzynarodowe – Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). ...

Czytaj dalej

Czym jest szkoda w transporcie? Szkoda jawna i ukryta w przepisach krajowych

18.07.2022

Skoncentrujemy się wyłącznie na przepisach krajowych zawartych w ustawie Prawo przewozowe oraz tym, jak regulują one szkodę w transporcie i zasady odpowiedzialności....

Czytaj dalej

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika w przypadku posiadania ubezpieczenia AC?

17.07.2022

Gdy dojdzie do powstania szkody w samochodzie służbowym powierzonym przez pracodawcę swojemu pracownikowi, dokonanie jej likwidacji będzie mogło odbyć się zarówno z ubezpieczenia OC jak i AC....

Czytaj dalej

Zapłata należności ciążących na przesyłce a odpowiedzialność odbiorcy

16.07.2022

Umowa przewozu to umowa zawierana między przewoźnikiem a nadawcą przesyłki. Do momentu, w którym odbiorca nie przyjmie przesyłki i listu przewozowego, nie ciążą na nim żadne zobowiązania wobec przewoźnika. ...

Czytaj dalej

OC PPM za granicą – czy i kiedy jest potrzebne?

15.07.2022

bowiązani posiadać w swoim pojeździe dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC PPM). Na przykładzie wybranych państw postaramy się przedstawić aktualny stan prawny....

Czytaj dalej

Dlaczego w przypadku wystąpienia szkód w transporcie warto korzystać z usług kancelarii prawnej?

14.07.2022

Wystąpienie szkody w transporcie krajowym i międzynarodowym, w tym szkody komunikacyjnej, zawsze wymaga podjęcia określonych działań. Chcąc skutecznie poradzić sobie z zaistniałą sytuacją bez narażenia się na konsekwencje prawne, czy finansowe, rekomendujemy natychmiastowe skonsultowani...

Czytaj dalej

Profil kierowcy zawodowego – nowy dokument dla kierowców

11.07.2022

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj dokumentu – profil kierowcy zawodowego (PKZ). Będą musiały posługiwać się nim wszystkie osoby uczestniczące w procesie uzyskiwania uprawnień na kierowcę zawodowego. Nowe przepisy wchodzą w ż...

Czytaj dalej

Karta przedsiębiorstwa – czy jest obowiązkowa?

04.07.2022

Przedsiębiorstwa transportowe, które korzystają z pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe, są zobowiązane posiadać również kartę przedsiębiorstwa. Dokument niezbędny do rozpoczęcia użytkowania danego pojazdu, a ponadto uzyskiwania danych z urządzenia rejestrującego. ...

Czytaj dalej

Facebook