Publikacje prawne kancelarii

Search
Generic filters
kierowca przechodzący obok ciężarówki

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę transportową? Podstawowe narzędzia windykacji

17.06.2024

Opóźnienia w płatnościach wymagają podjęcia odpowiednich kroków, których celem jest nakłonienie dłużnika do uregulowania długu. Niestety bardzo często zdarza się, że wierzyciele nie do końca wiedzą, co tak właściwie powinni zrobić oraz z jakich narzędzi skorzystać. Od czego zac...

Czytaj dalej
Legaltrans - na zdjęciu widoczny uścisk ręki przy umowie transportowej.

Konwencja CMR a kary umowne w transporcie

13.06.2024

Branża transportowa bardzo dobrze zna się z karami umownymi, które są tutaj stosowane na szeroką skalę. Niestety nie zawsze tak, jak być powinny. Pewne wątpliwości odnośnie do stosowania kar umownych pojawiają się, gdy przewóz ma być realizowany poza granicami kraju. Czy Konwencja CMR,...

Czytaj dalej
Obrazek przedstawia figurę prawa.

Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy

28.05.2024

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców określa nie tylko czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale i tych kierowców, którzy posiadają inną podstawę zatrudnienia. Czy jednak czas pracy takich kierowców jest regulow...

Czytaj dalej
Ciężarówka firmy transportowej jedzie szybko na drodze.

W jaki sposób restrukturyzacja może pomóc firmie transportowej?

20.05.2024

W jaki sposób restrukturyzacja może pomóc firmie transportowej? Firma, która zaczyna mierzyć się z poważnymi problemami finansowymi, może stanąć przed dylematem w postaci tego, czy to właśnie ten moment, w którym warto i powinno nastąpić otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W...

Czytaj dalej
Na zdjęciu widnieje kierowca ciężarówki - Legaltrans, prawo transportowe.

Czy na etapie windykacji sądowej warto skorzystać ze wsparcia pełnomocnika?

15.05.2024

W momencie, w którym próby polubownego zakończenia sporu, którego podłożem jest brak zapłaty za wykonaną usługę, kończą się fiaskiem, wierzyciel staje przed koniecznością skierowania sprawy na drogę sądową. Jeśli do tej pory działał on na własną rękę, na tym etapie mogą poj...

Czytaj dalej
Ciężarówka transportowa jedzie po ulicy.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy?

10.05.2024

Względem dłużnika, który stał się niewypłacalny, konieczne staje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek o upadłość jest rozwiązaniem ostatecznym, po które sięga się, jeśli nie ma już szans na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Na skutek ogłoszenia upad...

Czytaj dalej
kierowca przechodzący obok ciężarówki

Jak zadbać o płynność finansową firmy transportowej?

08.05.2024

Ostatnie lata nie należą do najłatwiejszych dla branży transportowej. W minionym roku nastąpiło wyraźne spowolnienie i zmniejszenie zapotrzebowania na usługi transportowe, co w połączeniu ze wszystkimi „perypetiami”, jakie miały miejsce w tym sektorze w ubiegłych latach, spowodowało...

Czytaj dalej
Ciężarówka firmy transportowej jedzie szybko na drodze.

Czas pracy i odpoczynku kierowcy a przeprawa promem lub pociągiem

29.04.2024

W pracy kierowcy zawodowego nierzadko pojawia się konieczność skorzystania z przepraw promowych lub pociągiem. Tego rodzaju przeprawy nie są obojętne dla zagadnień związanych z czasem pracy i odpoczynkiem kierowców, co wynika wprost z przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Jakie w takim ra...

Czytaj dalej
Na zdjęciu widnieje kierowca ciężarówki - Legaltrans, prawo transportowe.

5 zasad dotyczących prawidłowego użytkowania karty kierowcy i wykresówki

25.04.2024

ednym z podstawowych obowiązków kierowców zawodowych jest użytkowanie znajdujących się w kabinie ciężarówki tachografów, do czego są oni zobligowani każdego dnia, począwszy od przejęcia pojazdu. Do użytku urządzeń rejestrujących wykorzystują oni karty kierowców i wykresówki. Pra...

Czytaj dalej

Facebook