Tymczasowe zmiany w czasie pracy kierowcy.

2020.03.18

Minister Infrastruktur informuje, że od 18.03.2020 roku do 16.04.2020 roku obowiązują następujące zmiany w czasie pracy kierowców:

- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),

- tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),

- łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie ...

Czytaj dalej

Pomoc BKG dla przedsiębiorców.

2020.03.17

Minister Finansów zmienił zasady udzielania gwarancji bankowych.
Dnia 16.03.2020 roku podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów. Zgodnie ze zmianą gwarancje bankowe dla przedsiębiorców wzrosną z maksymalnej wartości 60% do 80 % kwoty kredytu. Ponadto BGK nie będzie pobierać prowizji, która do tej pory wynosiła 0,5% . Ministerstwo Finansów szacuje, że BGK wystawi w 2020 r. gwarancję de minimis na kwotę 9,5 mld zł.
...

Czytaj dalej

Świadczenia chorobowe dla pracownika.

2020.03.16

Świadczenia za czas choroby
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, które finansuje i wypłaca pracodawca. Co do zasady wynosi ono 80% wynagrodzenia pracownika. Jeśli jednak niezdolność do pracy została spowodowana wskutek wypadku w drodze do pracy lub z ...

Czytaj dalej

Ulga ZUS. Rzecznik MŚP apeluje.

2020.03.15

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, wystosował apel do Premiera, zawierający propozycję zniesienia na okres 6 miesięcy obowiązkowego uiszczania składek na ZUS z zachowaniem obowiązku wpłat jedynie składek zdrowotnych. Rzecznik ponadto wskazuje, że chęć skorzystania przedsiębiorcy z takiej formy pomocy powinno odbyć się przez zwykłe zgłoszenia przy wykorzystanie poczty e-mail lub telefonicznie, oczywiście będzie się to wiązać z obniżeniem wysokości wypłacanej w przyszłości emerytury.
Aktualnie przepisy ...

Czytaj dalej

Kary za niepoddanie się obowiązkowej kwarantannie.

2020.03.15

Obywatele Polski lub cudzoziemcy legalnie mogący przebywać/pracować w kraju, przekraczający granice muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie., liczone od dnia powrotu z regionu ryzyka.  Kwarantannę można obyć w domu, jeśli osoba nie może odbyć kwarantanny w domu powinna zgłosić się do właściwego miejscowo Starosty, który dysponuje lokalami odpowiednimi do odbycia kwarantanny. Kierowcy zawodowi wykonujący przewozy towarów poruszający się pojazdami służącymi do przewozu towarów są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Zwolnienie z ...

Czytaj dalej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy.

2020.03.14

W dniu 13.03.2020roku Rząd podjął decyzje o zamknięciu granic dla ruchy międzynarodowego. Ograniczenie zostało wprowadzone na 10 dni z możliwością przedłużenia do 20 dni lub dłużej w zależności od rozwoju sytuacji. Granice pozostają otwarte dla transportu towarów.

Obywatele Polski lub cudzoziemcy legalnie mogący przebywać/pracować w kraju, muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie., liczone od dnia powrotu z regionu ryzyka.  Kwarantannę można obyć w domu, jeśli osoba ...

Czytaj dalej

Ulga podatkowa (pakiet osłonowy) dla branży TSL

2020.03.11

Ministerstwo Finansów ogłosiło ulgi dla przedsiębiorców w związku z Koronawirusem. Dnia 11.03.2020 roku Ministerstwo Finansów, ogłosił, iż wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą mieli problem z uregulowaniem bieżących zobowiązań podatkowych mogą liczyć na ulgę podatkową. ...

Czytaj dalej

Wjazd na teren Włoch w czasie kwarantanny.

2020.03.11

Premier Włoch 8 marca podpisał dekret w sprawie zwalczania i powstrzymania rozprzestrzeniania  się wirusa COVID – 19 ( Koronawirusa)  w regionie Lombardii oraz w prowincjach Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ...

Czytaj dalej
-->

Facebook