Czechy i Słowacja – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.06

W tym artykule przedstawiamy najnowsze i aktualne regulacje dotyczące przekraczania granicy oraz wymaganych dokumentów w przypadku kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy udają się do naszych dwóch południowych sąsiadów: Czech oraz Słowacji. CZECHY Najnowsze regulacje dotyczące wjazdu na teren Czech obowiązują od 22.03.2021 roku. Polska została sklasyfikowana jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia koronawirusem. Wciąż jednak możliwy jest wjazd do tego kraju na okres wynoszący maksymalnie 12 godzin w jednym …

Czytaj dalej

Włochy i Hiszpania – najnowsze zasady dotyczące przewozu

2021.04.06

Jakie regulacje obowiązują obecnie względem przewoźników, którzy w najbliższym czasie planują przekraczać granicę z Włochami lub Hiszpanią? Przedstawiamy poniżej najważniejsze spośród nich. WŁOCHY We Włoszech przedłużono stan wyjątkowy. Trwa on do 30.04.2021. Uwaga: Włochy są obecnie podzielone na cztery strefy: białą, żółtą, pomarańczową oraz czerwoną, dlatego też przed przyjazdem do kraju należy zawsze zapoznać się z obostrzeniami regionalnymi i lokalnymi. Obowiązek wykonania testów, wypełnienia formularza oraz odbycia kwarantanny jest uzależniony …

Czytaj dalej

Francja – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.06

W obliczu kolejnej fali zachorowań coraz to więcej państw europejskich wprowadza nowe regulacje dotyczące przekraczania granic oraz przemieszczania się. Zalecenia te mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz troskę o zdrowie i życie nie tylko swoich obywateli, ale również wszystkich Europejczyków. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje oraz zmiany odnoszące się bezpośrednio do branży transportowej, dla osób, które przekraczają granicę z Francją. Pierwsza duża zmiana dotyczy kierowców wykonujących transport międzynarodowy, wjeżdżających …

Czytaj dalej

Wielka Brytania i Irlandia – najnowsze zasady dotyczące przewozu w czasach pandemii

2021.04.06

Jak prezentują się aktualne obostrzenia oraz regulacje związane z przekraczaniem granicy z Wielką Brytanią, oraz Irlandią w przypadku osób będących przewoźnikami? Kierowcy zawodowi udający się do tych krajów powinni na bieżąco monitorować wprowadzane zmiany. WIELKA BRYTANIA Od 15 lutego 2021 roku wszystkie osoby przybywające do Anglii drogą morską, lotniczą lub pociągiem są zobowiązane przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa, wykonany do 72h przed planowanym terminem przyjazdu. Co więcej, muszą one …

Czytaj dalej

Zmiana stawek płac minimalnych w 2021 r.

2021.03.31

AUSTRIAZestawienie aktualnie obowiązujących stawek płacy minimalnej w 2021 r., uwzgledniających staż pracy oraz kwalifikacji kierowcy prezentuje poniższa tabela:                                                                            Kategoria zaszeregowania/ Staż pracy u danego przedsiębiorcy DO 5 LAT POWYŻEJ 5 DO 10 LAT POWYŻEJ 10 DO 15 LAT POWYŻEJ 15 DO 20 LAT POWYŻEJ 20 LAT PRACOWNICY FIZYCZNI I KIEROWCY POJAZDÓW O DMC DO 3,5 T 9,34 9,56 9,80 10,04 10,29 KIEROWCY POJAZDÓW O DMC POWYŻEJ 3,5 T (DO …

Czytaj dalej

Wjazd do Niemiec po 21 marca 2021 roku.

2021.03.21

Od 21.03.2021 roku wjeżdżając z Polski do Niemiec kierowca powinien mieć przy sobie negatywny wynik testu na COVID, wynik testu powinien być w języku Angielskim, francuskim lub Niemieckim. Kierowca, który będzie przebywał w Niemczech krócej niż 72 godzin, lub przebywał w Polsce krócej niż 72 godzin, albo przejeżdża przez Niemcy tranzytem, nie musi mieć  wyniku test podczas przekraczaniu granicy.  UWAGA wyjątek nie dotyczy wjazdu z Polski do Meklemburgii, przy wjeździe …

Czytaj dalej

Świadectwa kierowcy czy świadectwo kwalifikacji, a może nie ma róznicy ?

2021.03.17

Wakaty na stanowiskach kierowców zawodowych od lat są wypełniane obywatelami krajów zza wschodniej granicy, ta praktyka nikogo już nie dziwi, w większości firm transportowych pracują Ukraińcy, czy Białorusini, mimo to ciągle pojawiają się błędy w posiadanych zezwoleniach. W ciągu drugiego tygodnia marca do Kancelarii Legaltrans wpłynęły 3 sprawy związane z niedopatrzeniami, w tym zakresie, które naraziły przedsiębiorców na niepotrzebne kłopoty. W pierwszej sprawie obywatel Ukrainy został aresztowany w Szwecji za …

Czytaj dalej

Ważność licencji transportowej i świadectw kierowcy – COVID

2021.03.01

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267, ustanawiającego szczególne środki tymczasowe w związku z utrzymywaniem się kryzysu związanego z COVID-19 dotyczącego odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń, przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach ustawodawstwa dotyczącego transportu oraz przedłużenia niektórych okresów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2020/698. Informujemy, iż licencje oraz świadectwa kierowcy, których ważność upływa w okresie od 01.09.2020 …

Czytaj dalej

KRAZ. Kto powinien dokonać rejestracji?

2021.02.22

Przedsiębiorcy transportowi od dawna wiedzą, iż optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wiele firm posiada rozbudowaną strukturę, składając się z działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG, spółki rejestrowanej w KRS oraz często trzeciego podmiotu będącego spółką lub działalności prowadzoną przez członka rodziny. Zapewnia to optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz często korzyści podatkowe. Grupa firmy jest zarządzana przez ten sam zespół pracowników biurowych, korzysta z jednego lokalu, a kierowcy …

Czytaj dalej

Milog przy przewozach na potrzeby własne.

2021.02.16

Zgodnie z preambułą pkt. (4) Dyrektywy 96/71/WE, każdy pracownikowi przebywającemu na terenie Niemiec w celach wykonywania pracy, w Państwa przypadku rozładunku lub załadunku towaru jest objęty zapisami w/w dyrektywy. „(4) Świadczenie usług może polegać albo na wykonywaniu prac przez przedsiębiorstwo na własny rachunek i pod własnym kierownictwem w ramach umowy zawartej między tym przedsiębiorstwem i odbiorcą usług, albo na wynajęciu pracowników innemu przedsiębiorstwu w ramach umowy prawa publicznego lub prywatnego.” …

Czytaj dalej

Facebook