Świadczenia chorobowe dla pracownika.

2020.03.16

Świadczenia za czas choroby
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, które finansuje i wypłaca pracodawca. Co do zasady wynosi ono 80% wynagrodzenia pracownika. Jeśli jednak niezdolność do pracy została spowodowana wskutek wypadku w drodze do pracy lub z ...

Czytaj dalej

Ulga ZUS. Rzecznik MŚP apeluje.

2020.03.15

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, wystosował apel do Premiera, zawierający propozycję zniesienia na okres 6 miesięcy obowiązkowego uiszczania składek na ZUS z zachowaniem obowiązku wpłat jedynie składek zdrowotnych. Rzecznik ponadto wskazuje, że chęć skorzystania przedsiębiorcy z takiej formy pomocy powinno odbyć się przez zwykłe zgłoszenia przy wykorzystanie poczty e-mail lub telefonicznie, oczywiście będzie się to wiązać z obniżeniem wysokości wypłacanej w przyszłości emerytury.
Aktualnie przepisy ...

Czytaj dalej

Kary za niepoddanie się obowiązkowej kwarantannie.

2020.03.15

Obywatele Polski lub cudzoziemcy legalnie mogący przebywać/pracować w kraju, przekraczający granice muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie., liczone od dnia powrotu z regionu ryzyka.  Kwarantannę można obyć w domu, jeśli osoba nie może odbyć kwarantanny w domu powinna zgłosić się do właściwego miejscowo Starosty, który dysponuje lokalami odpowiednimi do odbycia kwarantanny. Kierowcy zawodowi wykonujący przewozy towarów poruszający się pojazdami służącymi do przewozu towarów są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny. Zwolnienie z ...

Czytaj dalej

Kwarantanna po przekroczeniu granicy.

2020.03.14

W dniu 13.03.2020roku Rząd podjął decyzje o zamknięciu granic dla ruchy międzynarodowego. Ograniczenie zostało wprowadzone na 10 dni z możliwością przedłużenia do 20 dni lub dłużej w zależności od rozwoju sytuacji. Granice pozostają otwarte dla transportu towarów.

Obywatele Polski lub cudzoziemcy legalnie mogący przebywać/pracować w kraju, muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie., liczone od dnia powrotu z regionu ryzyka.  Kwarantannę można obyć w domu, jeśli osoba ...

Czytaj dalej

Ulga podatkowa (pakiet osłonowy) dla branży TSL

2020.03.11

Ministerstwo Finansów ogłosiło ulgi dla przedsiębiorców w związku z Koronawirusem. Dnia 11.03.2020 roku Ministerstwo Finansów, ogłosił, iż wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą mieli problem z uregulowaniem bieżących zobowiązań podatkowych mogą liczyć na ulgę podatkową. ...

Czytaj dalej

Wjazd na teren Włoch w czasie kwarantanny.

2020.03.11

Premier Włoch 8 marca podpisał dekret w sprawie zwalczania i powstrzymania rozprzestrzeniania  się wirusa COVID – 19 ( Koronawirusa)  w regionie Lombardii oraz w prowincjach Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, ...

Czytaj dalej

Wyższe koszty windykacji

2020.02.17

Wyższe koszty windykacji.

1 stycznia 2020 roku w życie weszła nowelizacja  ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o terminach zapłaty w transakcjach handlowych aktualna nazwa ustawy to o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Istotna zmiana nastąpiła w wysokości rekompensaty przysługującej wierzycielowi, przed nowelizacją rekompensat wynosiła 40,00 euro niezależnie od wysokości zaległości, aktualnie wysokość ...

Czytaj dalej

Licencja Transportowa.

2020.02.10

Kancelaria Transportowa Legaltrans od lat pomaga przewoźnikom w uzyskaniu licencji na świadczenie usług transportowych. Poniżej kilka najistotniejszych informacji o warunkach jakie należy spełnić aby otrzymać licencje lub zezwolenie.

Warunkiem niezbędnym do wykonywania usług transportowych, nie na potrzeby własne, jest posiadanie licencji wspólnotowej na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy lub krajowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. ...

Czytaj dalej

Obowiązek raportowania schematów podatkowych.

2020.02.08

25 czerwca 2018 r. weszła w życie Dyrektywa DAC 6 nakładająca obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji na temat podlegających raportowaniu uzgodnień transgranicznych.

Polska implementacja Dyrektywy DAC 6 miała miejsce w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2193; dalej: „Ustawa MDR”). Polskie przepisy, mimo że ...

Czytaj dalej
-->

Facebook