Search
Generic filters

Windykacja w transporcie a koszty – czy wierzyciel traci dwa razy?

25.08.2023

Niestety nie każdego dłużnika da się zachęcić do współpracy tylko przy pomocy pisemnych wezwań do zapłaty, czy e-maili lub telefonów przypominających o istniejącym długu. Jeżeli nieuczciwy kontrahent nie dąży do załatwienia sprawy w sposób polubowny, wierzycielowi nie pozostaje ni...

Czytaj dalej

Rozliczanie czasu pracy kierowcy – przerwy w pracy przysługujące kierowcom zawodowym 

25.08.2023

Przerwa jest podstawowym uprawnieniem przysługującym każdemu kierowcy zawodowemu. To czas, w którym nie może on wykonywać obowiązków służbowych (zarówno prowadzić pojazdu, jak i wykonywać żadnej innej pracy), a wyłącznie wypoczywać, aby przygotować się na dalszy okres pracy i prow...

Czytaj dalej

Warunki i zasady wykonywania drogowych przewozów międzynarodowych

25.08.2023

Transport międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając przemieszczanie towarów między różnymi krajami, w tym na różnych kontynentach. Przewóz ładunków na skalę międzynarodową wymaga jednak w pierwszej kolejności zrozumienia zasad i warunków, które reg...

Czytaj dalej

Obowiązkowe szkolenia kierowców z obsługi tachografów

25.08.2023

W pojazdach wykorzystywanych do przewozu towarów, których DMC przekracza 3,5 tony, a także w autokarach i autobusach istnieje obowiązek montażu urządzeń rejestrujących, znanych pod nazwą tachografy. Sam montaż to jednak nie wszystko, ponieważ urządzenia te muszą pozostawać również w ...

Czytaj dalej

Czy dobrą reputację można odzyskać?

18.08.2023

Wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, które to z kolei wydaje się pod warunkiem spełnienia przez wnioskodawcę określonych wymogów. Jednym z nich jest cieszenie się dobrą reputacją, a więc niekaralność przewoźnika (jak i osoby zarządzającej t...

Czytaj dalej

Świadectwo kierowcy – co to za dokument i kiedy jest wymagany?

18.08.2023

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencja wspólnotowa, licencja na przewóz osób, licencja spedycyjna – to nadal nie wszystkie z dokumentów, które są wymagane przy prowadzeniu firmy transportowej świadczącej usługi w kraju lub za granicą. W pewnych przypadkach prze...

Czytaj dalej

Ważne zmiany dotyczące wynagradzania kierowców i nowe przepisy o delegowaniu

18.08.2023

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym doczekała się podpisu Prezydenta. Nowe przepisy, z dwoma wyjątkami, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc 19 sierpnia 2023 r. Jej głównym celem pozostaje dostosowanie ustawodawstwa krajowe...

Czytaj dalej

Jak przygotować się do windykacji sądowej?

11.08.2023

Jeżeli dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy, wierzycielowi nie pozostaje nic innego, jak podjąć się bardziej radykalnych działań zmierzających do odzyskania długu. W przypadku, gdy próby polubownego załatwienia sprawy zakończą się fiaskiem, kolejnym, naturalnym krokiem jest roz...

Czytaj dalej

Co wliczane jest do czasu pracy kierowcy zawodowego?

11.08.2023

Zagadnienia związane z czasem pracy pozostają niezwykle istotne z punktu prawidłowego ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy kierowcy. W naszych wcześniejszych publikacjach niejednokrotnie sygnalizowaliśmy już, że względem tej grupy zawodowej nie jest wystarczające posiłkowanie się wy...

Czytaj dalej

Facebook