Search
Generic filters

Jakim zasadom i warunkom podlega transport nienormatywny?

19.01.2024

Pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach drogowych, określa się jako „nienormatywny” lub „ponadgabarytowy”. W z...

Czytaj dalej

Karta kierowcy, karta przedsiębiorstwa, karta kontrolna, karta warsztatowa – co je różni?

19.01.2024

Prawidłowa obsługa tachografów w transporcie zahacza również o zagadnienia związane z kartami do urządzeń rejestrujących. Mimo że najczęściej wymienianą jest w tym miejscu karta kierowcy, rozporządzenie (UE) nr 165/2014 wspomina również o innych, funkcjonujących w obrocie. Czemu sł...

Czytaj dalej

Konwencja ADR a obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

19.01.2024

Przewóz towarów niebezpiecznych, regulowany w Konwencji ADR, a dokładniej Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r., podlega ścisłym regulacjom. Jednym z zagadnień, które szczegółowo unormowano w przepisach międzynaro...

Czytaj dalej

Czym jest legalizacja tachografu i kto może ją przeprowadzić?

12.01.2024

Wykonywanie transportu ciężkiego, a już wkrótce również busami o DMC powyżej 2,5 tony, wiąże się z obowiązkiem użytkowania urządzeń rejestrujących. Ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie ich obsługa została uregulowana prawnie. Jednym z podstawowych, pojawiających się w ...

Czytaj dalej

Czy za przekroczenie czasu jazdy kierowcy zawsze grozi mandat?

12.01.2024

W związku z tym, że zbyt długi czas prowadzenia pojazdu przez kierowców zawodowych, jak również skracanie przez nich przysługujących im okresów odpoczynku może zagrażać bezpieczeństwu na drogach, naruszenia obowiązujących w tej branży norm zostały zagrożone dotkliwymi sankcjami fin...

Czytaj dalej

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg terminu przedawnienia?

12.01.2024

Tam, gdzie pojawiają się problemy z terminową spłatą zobowiązań, tam też pojawia się konieczność przygotowania wezwania do zapłaty, stanowiącego jeden z elementów windykacji miękkiej, nazywanej również polubowną. Celem kierowanego do dłużnika wezwania do zapłaty jest w pierwszej...

Czytaj dalej

Odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowych

27.12.2023

Prowadząc firmę transportową, nie sposób uciec od kwestii związanych z odpowiedzialnością za określone działania lub zaniechania. Przewoźnik, na mocy obowiązujących przepisów, nie odpowiada natomiast wyłącznie za swoje czyny, ale i za zachowania swoich kierowców. A tam, gdzie mowa je...

Czytaj dalej

Problemy z kartą kierowcy – jak sobie z nimi poradzić?

27.12.2023

Karta kierowcy, a więc karta do tachografu, która identyfikuje kierowcę i umożliwia gromadzenie danych dotyczących podejmowanych przez niego czynności, stanowi bez wątpienia jeden z najważniejszych dokumentów funkcjonujących w transporcie....

Czytaj dalej

Sprawdzenie przesyłki. Co wolno, a czego nie wolno przewoźnikowi?

27.12.2023

Wprawdzie to na nadawcy spoczywa odpowiedzialność za szkodę wynikłą z podania w liście przewozowym wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niedostatecznych lub wpisanych w złym miejscu, przewoźnik, działając jako podmiot profesjonalny, w momencie przyjmowani...

Czytaj dalej

Facebook