Początek nowego roku to dla wielu firm transportowych czas mniejszych lub większych zmian. Mogą obejmować one różne sfery, w tym również prawną. Prowadząc własną działalność gospodarczą, nie sposób uciec bowiem od przepisów. Stykamy się z nimi niemalże każdego dnia, dlatego też ich niedostateczna znajomość może pociągać za sobą szereg negatywnych skutków. W nadążaniu za ciągle zmieniającym się ustawodawstwem pomocna okazuje się stała opieka zaufanej kancelarii prawnej, stanowiąca kluczowy filar dla stabilności, wzrostu i ochrony każdej firmy. Mimo że z początku niektórzy podchodzą do takiej obsługi sceptycznie, traktując ją jako zbędny wydatek, wszystko zmienia się diametralnie, gdy na horyzoncie pojawią się pierwsze, poważne problemy.

Nie jest tajemnicą, że transport drogowy w Polsce, jak również całej Unii Europejskiej, mierzy się od kilku lat z wieloma trudnościami. Jeszcze do niedawna największym problemem zdawał się obowiązujący od 2020 r. Pakiet Mobilności, jednakże w bardzo krótkim czasie okazało się, że branżę tę czekają znacznie poważniejsze wyzwania, którym stawia ona czoła do tej pory. Coraz to więcej przedstawicieli firm transportowych zaczęło w związku z tym spoglądać na swój biznes szerzej, szukając nowych rozwiązań i możliwości. Wielu z nich zainteresowało się również kontaktami z wyspecjalizowanymi w prawie transportowym kancelariami prawnymi, które stały się dla nich gwarantem bezpieczeństwa prawnego.

Wsparcie prawne dla firmy transportowej – dlaczego warto?

Mimo że zasadniczą korzyścią, jaka wynika ze stałej obsługi prawnej, jest pomoc w odnajdywaniu się pośród gąszczu skomplikowanych przepisów i procedur, na taką współpracę warto spojrzeć szerzej. W rzeczywistości bowiem może ona dawać firmom transportowym znacznie więcej niż tylko poczucie bezpieczeństwa prawnego.

  • Zapobieganie problemom i minimalizowanie ryzyka

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że stały kontakt z prawnikami, zaangażowanymi i wdrożonymi w sprawy firmy transportowej, pozwala uchronić ją przed wieloma problemami, zmniejszając tym samym ryzyko ponoszone w związku z prowadzoną działalnością. Regularne monitorowanie dokumentów i umów pod kątem ich zgodności z przepisami jest w stanie zapobiec wielu sporom, nieporozumieniom i naruszeniom, do jakich może dojść zarówno w kontaktach z kontrahentami i klientami, jak również organami.

  • Wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji

Profesjonalne kancelarie prawne, poza czuwaniem nad zmieniającymi się przepisami są w stanie zagwarantować również wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji, takich jak planowana transformacja przedsiębiorstwa, czy ekspansja na nowy rynek. Żadne strategiczne decyzje biznesowe nie powinny być rozważane w oderwaniu od regulacji prawnych, ponieważ tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ocenić, czy rzeczywiście będą one dla firmy opłacalne, zyskowne i bezpieczne.

  • Optymalizacja procesów biznesowych

Współpraca z kancelarią prawną może obejmować w dodatku fachową pomoc w optymalizowaniu procesów biznesowych. Działania te polegają przede wszystkim na analizowaniu dotychczasowej działalności, wykrywaniu zarówno prawidłowo, jak i nieefektywnie funkcjonujących obszarów oraz wprowadzaniu konkretnych rozwiązań. Odbywa się to w szczególności przy pomocy regularnie przeprowadzanych audytów, koncentrujących się na kluczowych dla firmy procesach.

  • Świadomość zmieniających się regulacji prawnych

Do jednych z podstawowych i najważniejszych zadań każdej kancelarii transportowej należy sprawowanie kontroli nad zmieniającymi się w tej branży przepisami oraz przygotowywanie na nie swoich klientów. W praktyce jest to realizowane na wiele sposobów, między innymi poprzez stały alert prawny, cykliczne spotkania i konferencje, szkolenia, dedykowane i spersonalizowane dokumenty oraz materiały pomocnicze.

  • Stały dostęp do wiedzy ekspertów

Współpracując na stale z prawnikami, przedsiębiorstwa transportowe zyskują łatwy dostęp do specjalistycznej wiedzy. W razie pojawienia się nagłych problemów lub wymagających szybkich odpowiedzi zapytań mogą one liczyć na sprawną, merytoryczną pomoc. Gwarantuje to poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Jak mądrze wybrać wsparcie prawne dla swojej firmy transportowej?

Decyzję o współpracy z kancelarią prawną powinno się poprzedzić dokładnym researchem. Radzimy, by poszukiwać przede wszystkim wśród ekspertów z tego sektora, a zatem specjalizujących się w prawie transportowym. Biegła znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport jest tutaj zdecydowanie niezbędna, ponieważ to właśnie one pozostają kluczowe dla każdego przewoźnika drogowego. Jeżeli dodamy do tego wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, czy prawa spółek handlowych, możemy być pewni, że taka kancelaria prawna zdoła zapewnić naszej firmie kompleksową, profesjonalną obsługę. Za duży atut należy uznać w dodatku obecność i zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia branżowe oraz znajomość aktualnych problemów i wyzwań, z jakimi mierzy się ten sektor.

Rozważając współpracę z kancelarią prawną, zalecamy w dodatku, by starannie przeanalizować potrzeby i oczekiwania swojej własnej firmy. Czy potrzebna jest jedynie doraźna pomoc? A może, ze względu na specyfikę i zakres świadczonych usług, w przedsiębiorstwie niezbędny będzie stały dostęp do eksperckiej wiedzy i kompleksowa pomoc w zarządzaniu codziennymi sprawami? Czy są jakieś obszary, które wymagają natychmiastowego wsparcia, na przykład kadry i płace lub ewidencja czasu pracy kierowców?

Rzetelny wybór ekspertów, jak również trafne zdefiniowanie i nakreślenie własnych potrzeb i oczekiwań są gwarancją mądrze ulokowanych pieniędzy oraz szeregu korzyści, jakie będzie czerpać z takiej współpracy każda firma transportowa.

Kancelaria transportowa LEGALTRANS – profesjonalne wsparcie w firmie i na drodze

Kancelaria prawna LEGALTRANS to jedna z nielicznych, działających na rynku, która specjalizuje się ściśle w obsłudze firm z sektora TSL. Niesiemy kompleksową pomoc polskim przewoźnikom drogowym, świadczącym swoje usługi nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów zarówno doraźnie, jak i w ramach stałej obsługi prawnej, gwarantującej najszerszy zakres ochrony i jednocześnie przyznającej najwięcej odczuwalnych korzyści.

Nasza oferta koncentruje się na wszystkich kluczowych dla firm transportowych obszarach, takich jak ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, windykacja faktur, prawo umów, kadry i płace. Wspieramy zarówno działania wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i dbamy o właściwe, merytoryczne przygotowanie wykonujących transport drogowy kierowców zawodowych. Dzięki wypracowanym na przestrzeni lat rozwiązaniom błyskawicznie reagujemy na najczęstsze problemy, z jakimi mierzy się ta branża, w ten sposób minimalizując ryzyko negatywnych skutków dla naszych klientów.

Jeśli w rozpoczynającym się właśnie roku potrzebują Państwo dodatkowego wsparcia prawnego w zarządzaniu sprawami swojej firmy, serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem w celu poznania spersonalizowanej oferty!

Powrót do listy aktualności

Facebook