OC PRZEWOŹNIKA – oferta ubezpieczeniowa

 

Nasza kancelaria podjęła współpracę z kancelarią brokerską CDS zajmującą się  doradztwem w zakresie opracowywania optymalnych i korzystnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym i krajowymOC spedytora oraz OC przewoźnika w ruchu kabotażowym na terenie Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej, a także ubezpieczenia OC zawodowej przewoźnika niezbędnego przy ubieganiu się o zezwolenia i licencje transportowe, jak również ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportu.

W ramach współpracy z kancelarią brokerską CDS, została opracowana oferta ubezpieczenia OC przewoźnika dedykowana przewoźnikom – Klientom LEGALTRANS, a także przewoźnikom nie współpracującym z naszą kancelarią.

Zakres proponowanego przez CDS ubezpieczenia OCP obejmuje ryzyka, które powodują najczęstsze szkody, jak np.:

 • kradzież towaru w miejscach niestrzeżonych,
 • wydanie towaru osobie nieuprawnionej lub
 • przywłaszczenie towaru przez podwykonawcę-oszusta

oraz gwarantuje pokrycie ubezpieczeniowe w przypadku:

 • rażącego niedbalstwa,
 • zlecenia przewozu przewoźnikowi dalszemu (podwykonawcy) i
 • braku wpisania ubezpieczającego w list przewozowy CMR.

To co wyróżnia ofertę, to możliwość objęcia ochroną ryzyk, które zazwyczaj nie są asekurowane polisami OCP, m. in. ryzyk związanych z:

 • niewłaściwym, niedostatecznym lub nieprawidłowym zamocowaniem i zabezpieczeniem przesyłki na środku transportu,
 • nieterminowym podstawieniem środka transportu pod załadunek,
 • dochodzeniem bezpodstawnie potrąconych należności z tytułu przewoźnego,
 • wykonywaniem przewozu przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • konfiskatą, przepadkiem, zaborem, przetrzymaniem lub wskutek innych rozporządzeń towarem przez organy państwowe do tego uprawnione,
 • zanieczyszczeniem gleby substancjami pochodzącymi z cystern i silosów oraz paliwem pochodzącym ze zbiorników.

 

Ubezpieczenie pokrywa również poniesione koszty związane z podniesieniem i wyciagnięciem środka transportu, nawet jeśli koszty te nie są bezpośrednio związane z ratowaniem, przeładunkiem przewożonej przesyłki i/lub dalszą kontynuacją transportu tym środkiem transportu.

 

To, co dodatkowo wyróżnia ofertę, to możliwość objęcia pełną ochroną przewozów wykonywanych pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC):

 • nieprzekraczającej 3,5 tony (samochody dostawcze, tzw. busy)
 • powyżej 3,5 tony (pozostałe ciężkie).

 

 

Jakie są najczęstsze błędy w polisach OCP i jakie mogą być ich konsekwencje?

W wielu przypadkach przewoźnicy kieruję się wysokością składki, nie zakresem ochrony jaką powinna gwarantować polisa OCP. Często nabywają polisy OCP jedynie po to, aby móc otrzymywać zlecenia transportowe.

Co zyskują na taniości ubezpieczenia?

Tanie nie znaczy dobre. Tanie ubezpieczenie OCP nie zabezpiecza należycie przewoźnika w razie wystąpienia szkód w czasie wykonywania przewozów. Musi być zatem dobre, aby optymalnie chroniło jego interes przed koniecznością pokrywania szkód z własnej kieszeni.  Prowadzone zarówno przez LEGALTRANS, jak również przez CDS sprawy dowodzą, że w posiadaniu przewoźników są tysiące kiepskich polis. Źle zawarte ubezpieczenie OCP to strata nawet 100.000 EUR, a to często koszt mieszkania lub nawet domu.

Jakie są najczęstsze błędy w polisach OCP?

 • ograniczona możliwość parkowania wyłącznie do parkingów strzeżonych,
 • brak możliwości parkowania poza parkingami strzeżonymi w sytuacji postojów wymuszonych, na przykład w związku z koniecznością oczekiwania na rozładunek lub dobowego odpoczynku,
 • możliwość pozostawienia pojazdu z towarem bez opieki ograniczona do kilku przypadków, np. tankownia pojazdu, załatwienia czynności fizjologicznych, wezwania pomocy po awarii pojazdu,
 • zbyt niska suma gwarancyjna – zwiększa ryzyko udziału przewoźnika w szkodzie,
 • wprowadzenie do polisy procentowych franszyz redukcyjnych – franszyza w wysokości 10% przy dużej szkodzie, to dla przewoźnika dość znaczne obciążenie finansowe,
 • brak rozszerzenia zakresu ochrony o rażące niedbalstwo – daje zakładowi ubezpieczeń możliwość odmówienia odszkodowania w wielu przypadkach,
 • nie uwzględnienie we wniosku przewozów towarów podwyższonego ryzyka (np. elektronika, AGD lub alkohol),
 • konieczność wpisania ubezpieczającego w list CMR w sytuacji, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcy – przy zaangażowaniu podwykonawcy obowiązek praktycznie nie do spełnienia,
 • konieczność wpisania do polisy pojazdów, którymi są przewożone ładunki – przewóz pojazdem nie zgłoszonym nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową,
 • zbyt duże zaufanie do pośrednika, który oferuje polisę OCP – ten zwykle nie umie właściwie ocenić ryzyka, tym samym nie zagwarantuje należytej ubezpieczeniowej.

Co daje takie ubezpieczenie?

Niewypłacenie lub ograniczenie odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, konieczność pokrycia szkody w własnej kieszeni i stratę finansową.

Jeżeli zatem przewoźnik właściwie podejdzie do zawarcia ubezpieczenia OCP, ewentualna szkoda nie spowoduje większej straty w naszych finansach – pokryje ją zakład ubezpieczeń. Taka polisa z całą pewnością będzie droższa, ale warto przyjąć dodatkowy koszt, gdyż w zamian uzyskamy szerszy zakres ubezpieczenia i zwiększymy bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny.

Sprawdź swoją polisę OCP – ankieta

 

W sprawach ubezpieczeniowych polecamy Państwu bezpośredni kontakt z naszym Partnerem –  Kancelarią Brokerską CDS:

Ubezpieczenia OC przewoźnika i OC spedytora

Ubezpieczenia OC zawodowej do licencji i komunikacyjne

 • Mateusz Rekowski – specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych
 • : 22 392-97-59, 22 392-09-59,
 • kom.: 609 204-707
 • e-mail: mrekowski@cds-odszkodowania.pl

Ocena ryzyka transportowego i audyty ubezpieczeniowe

Ogólny kontakt z biurem CDS

Strony web:

 

 

cds

Facebook