Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Art. 46. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r Prawo przewozowe.
1. Drogę przewozu przesyłki ustala przewoźnik, uwzględniając w miarę możliwości

żądania nadawcy.

2. Przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewozu, a jeżeli

uwzględniono żądanie nadawcy co do drogi dłuższej albo zaszła konieczność przewozu droga

dłuższa ze względu na właściwości przesyłki – według rzeczywistej drogi przewozu.

Odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie danego zadania przewozowego jest przewoźnik i to w jego gestii należy zorganizowanie właściwego dla danego rodzaju towaru środka transportu, jak również dokonanie wyboru drogi przewozu. Ustalenie drogi przewozu powinno dotyczyć takiej trasy, po której zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą poruszać się środki transportu danego przewoźnika, oraz która umożliwi przewoźnikowi wykonanie zlecenia zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami umowy (terminowo i bez uszkodzeń, ubytku).Należy zaznaczyć, że wybrana poprzez przewoźnika trasa przejazdu, nie może wpływać negatywnie na zobowiązanie finansowe drugiej strony umowy, dlatego też zgodnie z ust 2 przepisu art. 46 Prawa przewozowego obowiązuje zasada, że przewoźne oblicza się według odległości najkrótszej dostępnej drogi przewozu, a jeżeli uwzględniono żądanie nadawcy co do drogi dłuższej albo zaszła konieczność przewozu drogą dłuższą ze względu na właściwości przesyłki – według rzeczywistej drogi przewozu. Jak wynika z powyższego, swoboda przewoźnika co do wyboru określonej trasy przejazdu została w drugiej części przepisu przez ustawodawcę ograniczona, w stosunku do możliwości ustalenia przewoźnego.

Powrót do listy aktualności

Facebook