Uchwała wydana 12 listopada 2021 roku. przez Komisję Europejską zezwoliła Niemcom oraz innym państwom członkowskim na zastosowanie określonych wyjątków w obecnie obowiązujących przepisach dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców. Wydanie uchwały ma przyczynić się do ujednolicenia niektórych przepisów socjalnych w ruchu drogowym.

Dłuższy dzienny i tygodniowy czas pracy

Niemiecki portal https://www.verkehrsrundschau.de/ informuje, że w wydanej uchwale KE upoważniła do wydłużenia maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o jedną godzinę – z 9 do 10 godzin dziennie, maksymalnie 5 razy w tygodniu. Zwiększenie czasu pracy dotyczy również maksymalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu do 59 godzin.

Odpoczynek kierowców, którzy nie uczestniczą w transgranicznym przewozie towarów

W uchwale znalazł się także zapis odnoszący się do kierowców, którzy nie wykonują transgranicznego przewozu towarów. Powinni mieć oni prawo do skorzystania z dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, pod warunkiem, że kierowca odbierze co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku w czterech kolejnych tygodniach. Co najmniej dwa z nich muszą być jednak regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku.

W sytuacji, w której doszłoby do skrócenia tygodniowego okresu odpoczynku, kierowcy przysługuje rekompensata w postaci równoważnego okresu odpoczynku. Jest on zobowiązany wykorzystać go bez przerwy przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Gdy kierowca wykorzysta dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku w dwóch kolejnych tygodniach, następny tygodniowy okres odpoczynku będzie musiał zostać poprzedzony okresem odpoczynku, który zrekompensuje mu dwa tygodniowe odpoczynki skrócone.

Są to wyjątki, które dotyczą m.in. kierowców pojazdów biorących udział w transporcie, kierowców, którzy wspomagają działania nadzwyczajne lub usuwają skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Powrót do listy aktualności

Facebook