W dniu 15 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Wejdzie ono w życie 17 września 2022 r.

Nowelizacja przewiduje wiele istotnych zmian m.in. powiększenie kar punktowych za wiele wykroczeń oraz zmianę zasad kasowania punktów i wysokość kar. Będzie to już druga zmiana stawek obowiązujących kierowców w tym roku, poprzednie zasady weszły w życie 1 stycznia.

Najważniejsze zmiany w przepisach

Zmiana liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości

 • do 10 km/h kierowca otrzyma 1 pkt karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu);
 • od 11 do 15 km/h kierowca otrzyma 2 pkt karne;
 • od 16 do 20 km/h kierowca otrzyma 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty);
 • od 21 do 25 km/h kierowca otrzyma 5 pkt karnych;
 • od 26 do 30 km/h kierowca otrzyma 4 pkt karne;
 • od 31 do 40 km/h kierowca otrzyma 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów);
 • od 41 do 50 km/h kierowca otrzyma 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów);
 • od 51 do 60 km/h kierowca otrzyma 13 pkt karnych;
 • od 61 do 70 km/h kierowca otrzyma 14 pkt karnych;
 • więcej niż 70 km/h kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

Za jedno wykroczenie będzie można otrzymać aż 15 punktów karnych. Tak wysoka kara została przewidziana m.in. za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Likwidacja kursów zmniejszających liczbę punktów karnych

Od września nie będzie już możliwości przechodzenia tzw. kursów reedukacyjnych, których ukończenie powodowało zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Ministerstwo tłumaczy, że kursy te nie były efektywne, a statystyki pokazują, że uczestnicy i tak popełniali później te same wykroczenia.

Wygasanie punktów karnych po dwóch latach

Niezmiennie, kierowcy tracić będą prawo jazdy po zgromadzeniu 24 punktów karnych (20 w przypadku kierowców ze stażem krótszym niż rok), ale z tą różnicą, że za każde wykroczenie punkty kasować się będą dopiero po dwóch latach (obecnie po roku). Co istotne, czas na wygaśnięcie otrzymanych punktów liczony będzie od dnia zapłaty grzywny, a nie od dnia popełnienia wykroczenia.

Recydywa mandatowa, czyli podwójny mandat za to samo wykroczenie

Wzrosną również kary grzywny dla kierowców, którzy popełnią to samo wykroczenie (na przykład przekroczenie prędkości) w ciągu dwóch lat. Kara grzywny w tym przypadku będzie miała dwukrotnie wyższą wartość.

Kumulacja

Jeżeli prowadzący pojazd dopuści się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, to do jego ewidencji wpisane zostaną wszystkie wykroczenia, przypisując każdemu z nich odpowiednią liczbę punktów. W konsekwencji, prawo jazdy można będzie stracić już po jednorazowej akcji złamania przepisów.

Link do rozporządzenia https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000195101.pdf

Powrót do listy aktualności

Facebook