Powraca opłata za przejazd ciężarówką po brytyjskich drogach. Już od 1 sierpnia 2023 r. przewoźnicy, których pojazdy są zarejestrowane poza Wielką Brytanią, ponownie będą zobowiązani do tego, aby uiścić opłatę HGV Levy. Przypominamy, że jej zawieszenie nastąpiło w związku z pandemią COVID-19. Stan ten utrzyma się jednak jeszcze tylko do końca lipca br.

Kto jest zobowiązany opłacać HGV Levy?

HGV Levy to brytyjski podatek drogowy, wprowadzony na Wyspach w kwietniu 2014 r. Podlegają mu wszystkie pojazdy ciężarowe o masie powyżej 12 ton, które są zarejestrowane poza Wielką Brytanią.

Opłata od pojazdów ciężarowych została zawieszona w 2020 r. przez brytyjski rząd w związku z trwającą pandemią, aby wesprzeć sektor transportowy i pomóc mu w wychodzeniu z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się on na skutek lockdownu i wielu restrykcji. Od 1 sierpnia 2023 r. będzie jednak ona obowiązywać na nowo, w zreformowanej wersji. Należy uiścić ją przed wjazdem do kraju.

Od czego zależy wysokość brytyjskiego podatku drogowego?

Jak informuje rząd brytyjski na swojej stronie internetowej, po zakończeniu okresu zawieszenia wysokość opłaty zostanie uzależniona od:

  • masy pojazdu z przyczepą lub naczepą (od 12 000 kg do 31 000 kg; od 31 001 kg do 38 000 kg; od 38 001 kg i więcej),
  • klasy emisji spalin Euro (klasa Euro6 lub nowsza; klasa Euro5 lub starsze),
  • czasu trwania przejazdu i korzystania z brytyjskich dróg (stawka dzienna, tygodniowa, miesięczna lub roczna), przy czym doba jest liczona od godziny 00:00 do godziny 23:59.

Z opłatami, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2023 r., można zapoznać się pod adresem: https://www.gov.uk/government/publications/hgv-levy-bands-and-rates-tables/hgv-levy-rates. Na niższe stawki mogą liczyć z pewnością przewoźnicy, którzy poruszają się po Wielkiej Brytanii pojazdami ciężarowymi w mniejszym stopniu zanieczyszczającymi środowisko (klasa Euro6).

Pobór opłaty HGV Levy

HGV Levy to opłata pobierana drogą elektroniczną. System płatności dla pojazdów zarejestrowanych poza Wielką Brytanią jest obsługiwany przez firmę NEC Software Solutions w imieniu Departamentu Transportu.

Opłatę można uiścić przy użyciu zarejestrowanego konta lub bez rejestracji (https://www.hgvlevy.service.gov.uk/ords/pwslive/). Przewoźnicy, którzy posiadają swoje konto, mogą za jego pośrednictwem dokonywać szybkich transakcji, zmieniać daty przejazdów, za które pobrany ma zostać podatek (najpóźniej do dnia poprzedzającego ich rozpoczęcie), czy ubiegać się o zwrot pieniędzy za całe niewykorzystane miesiące. Zachowują także kontrolę nad wszystkimi płatnościami.

Powrót do listy aktualności

Facebook