Nowe przepisy, które po przegłosowaniu w Sejmie trafiły do Senatu, przewidują zmiany w zakresie kontroli drogowych. Jeśli ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wejdzie w życie w obecnym kształcie, to zmieni się zapis art. 74 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z jego nowym brzmieniem, inspektor sporządzi protokół z kontroli tylko w przypadku stwierdzenia naruszeń uzasadniających nałożenie kary pieniężnej lub stwierdzenia wykroczeń uzasadniających nałożenie grzywny. Protokół nie będzie tworzony, w przypadku gdy nie dojdzie do ich wykrycia. Dane o jej przeprowadzeniu zostaną natomiast wprowadzone do centralnej ewidencji naruszeń.

Powrót do listy aktualności

Facebook