Prowadzenie firmy transportowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie należy do zadań łatwych. Własna działalność stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, w tym wyzwań natury prawnej. Świadomość konsekwencji, jakie mogą grozić przedsiębiorstwu za uchybienia lub naruszenia przepisów, sprawia, że coraz to więcej z nich korzysta obecnie z usług prawniczych.

Opieka grona specjalistów, takich jak zespół LEGALTRANS działający na rzecz firm transportowych, znacząco zwiększa bezpieczeństwo i komfort prowadzenia codziennych spraw oraz podejmowania istotnych decyzji biznesowych. Przedstawiamy dlatego kilka najistotniejszych korzyści dla branży transportowej, jakie płyną ze współpracy z kancelarią prawną.

Pomoc w sporządzaniu i podpisywaniu umów

Prowadzenie i rozwijanie firmy transportowej w dużej mierze opiera się na sporządzaniu i podpisywaniu umów, zarówno z nowymi kontrahentami, jak i pracownikami. Umowy te nierzadko opiewają na spore sumy i dotyczą dużych, ważnych dla przedsiębiorstw zleceń transportowych. Dobrze skonstruowana umowa jest dlatego absolutną podstawą w kontaktach biznesowych.

To właśnie jej treść kształtuje stosunek prawny pomiędzy stronami, reguluje ich wzajemne prawa i obowiązki, a także przewiduje konsekwencje naruszeń ustalonych zasad współpracy. W momencie wystąpienia sporu będzie stanowić jeden z najistotniejszych dowodów, ułatwiających drogę windykacji.

Sporządzenie dobrej umowy nie należy niestety do zadań łatwych. Trzeba mieć zarazem świadomość, że wszelkie niedociągnięcia i błędy na tym obszarze mogą grozić bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami, gdy pomiędzy stronami pojawią się pierwsze problemy.

Dzięki wsparciu prawników, od lat aktywnie uczestniczących w tworzeniu i opiniowaniu umów, firmy zyskują jednak pewność, że zapisy, które znalazły się w konkretnym dokumencie, będą w maksymalny sposób chronić ich interesy. Pomoc kancelarii prawnej w sporządzaniu i podpisywaniu umów pozwala ponadto na szybką ocenę, czy nie zawierają one żadnych podchwytliwych lub niedozwolonych postanowień, nie naruszając jednocześnie praw drugiej strony.

Udział w rozwiązywaniu sporów i negocjacjach

Prędzej czy później każda firma transportowa znajdzie się w sytuacji konfliktowej. Do sporów może dojść jednak nie tylko w relacjach z kontrahentami, ale i pracownikami, a nawet innymi wspólnikami. Bardzo często sprawy te wymagają ingerencji osoby trzeciej – mediatora, który, jako podmiot profesjonalny i bezstronny, pomoże w osiągnięciu konsensusu.

Również i w tym przypadku nieocenione okazuje się wsparcie kancelarii prawnej, mającej doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów na drodze przedsądowej. Dzięki zaangażowaniu prawników w większości przypadków udaje się uniknąć rozłamów i negatywnych konsekwencji, jakie mogą wystąpić na skutek każdego sporu wewnątrz firmy, jak również z jej klientami.

Wsparcie na drodze sądowej

Nie wszystkie sprawy udaje się zakończyć w sposób polubowny. Jeżeli mediacje nie przyniosły zamierzonych skutków, przed firmą transportową pojawia się perspektywa postępowania arbitrażowego lub przed sądem powszechnym. Rozwiązywanie konfliktów na drodze sądowej jest procesem o wiele bardziej sformalizowanym niż mediacje.

Wymaga biegłej znajomości procedur i obowiązujących przepisów, a także odpowiedniego przygotowania i przedstawienia dowodów. Na tym etapie mało która firma transportowa preferuje dlatego działać na własną rękę. Skorzystanie z usług kancelarii prawnej, zapewniającej reprezentację procesową, jest w tym przypadku gwarancją należytej ochrony wszystkich interesów oraz poczucia bezpieczeństwa prawnego.

Windykacja należności

Nierzetelni kontrahenci to powszechny problem w branży transportowej. Długie terminy płatności, przy jednoczesnych stosunkowo krótkich terminach przedawnienia roszczeń sprawiają, że w momencie problemów z zapłatą, trzeba działać szybko, bez zbędnej zwłoki.

Niestety praktyka pokazuje co innego – wciąż wiele przewoźników zwleka z podjęciem działań windykacyjnych, co znacząco zmniejsza ich szansę na uzyskanie pełnego zaspokojenia. Czasami taka opieszałość wynika z braku czasu, a czasami z niepewności, niewiedzy w zakresie tego, jak postępować z nieuczciwym kontrahentem.

Jedną z podstawowych usług kancelarii prawnych działających na rzecz firm transportowych jest dlatego przedsądowa i sądowa windykacja należności. Po raz kolejny na korzyść prawników przemawia ich duże doświadczenie oraz doskonała znajomość przepisów i procedur.

Warto również zaznaczyć, że wielu dłużników jest bardziej skorych do współpracy, gdy widzą, że po drugiej stronie stoją profesjonaliści, konsekwentnie dążący do osiągnięcia zamierzonego celu.

Dostęp do udziału w szkoleniach merytorycznych

Regularna współpraca z kancelarią prawną pozwala firmom transportowym lepiej odnajdywać się w obowiązujących przepisach, co przekłada się na komfort i poczucie bezpieczeństwa w zarządzaniu, prowadzeniu codziennych spraw i podejmowaniu ważnych decyzji.

Szansą na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu ustawodawstwa krajowego, unijnego i międzynarodowego mogą być także organizowane przez partnerów szkolenia merytoryczne. Kancelaria transportowa LEGALTRANS regularnie przygotowuje takie zarówno dla kadr zarządzających, jak i kierowców zatrudnionych w firmach transportowych. Dzięki temu są oni na bieżąco zapoznawani ze wszystkimi najważniejszymi w branży zmianami.

Kancelaria LEGALTRANS – kompleksowa obsługa prawna firm transportowych

Nasza kancelaria prawna LEGALTRANS to jedna z największych kancelarii prawnych dla firm transportowych w Polsce. Od lat aktywnie uczestniczymy w tej branży, dlatego doskonale znamy jej specyfikę, problemy, a także wyzwania, przed jakimi będzie musiała stanąć w niedalekiej przyszłości.

Dostrzegamy zmieniające się i rosnące potrzeby przewoźników, w związku z czym obecnie, poza stałą obsługą prawną, stanowiącą filar naszej oferty, jesteśmy gotowi zapewnić Państwu wsparcie również na wielu innych obszarach.

Księgowość i rachunkowość, ewidencjonowanie czasu pracy kierowców, nowoczesna telematyka, atrakcyjne oferty najmu i leasingu floty wraz z jej ubezpieczeniem – dzięki współpracy z zaufanymi partnerami możemy więcej!

Jeżeli są Państwo zainteresowani objęciem swojej firmy kompleksową obsługą prawną z szeregiem dodatkowych korzyści, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią dopasowaną do potrzeb przedsiębiorstwa ofertę!

Powrót do listy aktualności

Facebook