Search
Generic filters

Jak poradzić sobie z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców?

01.12.2022

Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy kierowców zawodowych to pewny sposób na uniknięcie dotkliwych kar podczas kontroli drogowej lub w siedzibie przedsiębiorstwa. Niestety jest to zarazem czynność wymagająca odpowiedniej wiedzy i kompetencji, które wykraczają najczęściej poza standard...

Czytaj dalej

Nowe stawki diet

29.11.2022

W dniu 25 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Postanowiono w...

Czytaj dalej

Dlaczego firmy transportowe potrzebują dziś wsparcia prawnego?

29.11.2022

Prowadzenie firmy transportowej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie należy do zadań łatwych. Własna działalność stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, w tym wyzwań natury prawnej. Świadomość konsekwencji, jakie mogą grozić przedsiębiorstwu za uchybienia lub naruszenia przepi...

Czytaj dalej

Stałe zlecenia transportowe – jak i gdzie można je pozyskiwać?

31.10.2022

Stałe zlecenia stanowią dla przedsiębiorstw transportowych gwarancję płynności finansowej i pewnej, długoterminowej pracy. Pozwalają maksymalnie wykorzystać potencjał posiadanej floty, ograniczając tym samym niezyskowne kursy, puste przebiegi, czy przestoje. Ułatwiają ponadto planowanie...

Czytaj dalej

Stawki transportowe w 2022 r.

24.10.2022

Nowe przepisy Pakietu Mobilności, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja, wzrost cen paliw – to jedne z głównych czynników determinujących w ostatnim czasie wysokość stawek w transporcie. Nie sposób ukryć, że zarówno 2021 r., jak i obecny, 2022 r., nie należą do najłatwiejszy...

Czytaj dalej

Jak założyć firmę transportową?

17.10.2022

Transport to jedna z regularnie rozwijających się w naszym kraju branż. Największy odsetek wśród firm transportowych stanowią mikroprzedsiębiorstwa, choć stopniowo zaczynamy obserwować wzrost znaczenia przedsiębiorstw średnich i dużych. Osoby rozważające rozpoczęcie własnej działal...

Czytaj dalej

Anulowanie zlecenia przez nadawcę – czy przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie?

19.08.2022

Często się zdarza, że odwołanie przewozu następuje z winy samego nadawcy. Czy przewoźnikowi z tego tytułu przysługuje rekompensata? ...

Czytaj dalej

Świadectwa kierowcy, świadectwo kwalifikacji zawodowej, karty kwalifikacji, certyfikat kompetencji zawodowych, można oszaleć !

23.06.2022

Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku o świadectwo kierowcy i do karty kwalifikacji....

Czytaj dalej

Licencja spedycyjna w przewozie drogowym

16.05.2022

Jakie wymagania powinien spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać licencję spedycyjną? Kto wydaje taki dokument i na jaki okres?...

Czytaj dalej

Wymóg dobrej reputacji po zmianach – co nowego dla przewoźników?

21.03.2022

Dobra reputacja to jeden z podstawowych wymogów nakładanych na każdego przedsiębiorcę ubiegającego się o wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. ...

Czytaj dalej

Facebook