Nowe przepisy Pakietu Mobilności, pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja, wzrost cen paliw – to jedne z głównych czynników determinujących w ostatnim czasie wysokość stawek w transporcie. Nie sposób ukryć, że zarówno 2021 r., jak i obecny, 2022 r., nie należą do najłatwiejszych dla branży transportowej. Polski rynek stał się również jednym z najbardziej dotkniętych w związku z działaniami za naszą wschodnią granicą, co dodatkowo tylko przyspieszyło wzrost stawek transportowych.

Co determinuje wysokość stawek w transporcie drogowym?

Dynamicznie zmieniająca się od miesięcy sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i w całej Europie powoduje, że wyznaczanie stawek w transporcie drogowym jest dzisiaj o wiele bardziej utrudnione.
Jednym z najistotniejszych czynników, który powinno uwzględniać się przy ustalaniu stawki transportowej w danym kraju, są ponoszone tam wydatki na paliwo, stanowiące znaczący procent ogólnych kosztów firm transportowych. Mając jednak na względzie spore w ostatnim czasie wahania cen paliw, branże transportowe mogą korzystać z przewidzianych na takie sytuacje korekt paliwowych BAF (Bunker Adjustment Factor).
Jest to jedna z kilku korekt zabezpieczających, pozwalająca tym podmiotom szybko i automatycznie reagować na niezależne od nich zmiany na rynku, w ten sposób oszczędzając również na częstych modyfikacjach w swoich cennikach usług. W przypadku korekty BAF wartość wskaźnika ustala się zazwyczaj z uwzględnieniem ceny hurtowej 1m3 paliwa w minionym miesiącu. Informacji tych dostarczają określone rafinerie. W Polsce są to głównie raporty publikowane przez PKN Orlen.

Wahania na rynku paliw i walutowym a branża transportowa

W ostatnim czasie obserwujemy jednak nie tylko wyraźne wahania na rynku paliwowym, ale i walutowym. Narzędziem, które ma pomóc w dostosowaniu stawek transportowych do tego niestabilnego czynnika, jest następna z korekt typowych w branży transportowej, czyli korekta walutowa CAF (Currency Adjustment Factor). Przy wyliczeniach wskaźnika CAF pod uwagę bierze się kurs bazowy (np. średni kurs z poprzedniego roku lub miesiąca), który następnie zestawia się z kursem aktualnym. W naszym kraju danych tych dostarcza NPB.
Kolejnym, równie ważnym czynnikiem determinującym wysokość stawek w transporcie, jest marża, ustalana indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo. Jeżeli będzie ona zbyt niska, wykonywanie zleceń nie będzie generować pożądanych zysków. Zbyt wysoka marża ograniczy z kolei konkurencyjność firmy na rynku.

Stawki w transporcie a ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe

O stawkach w transporcie zadecydują także koszty wymaganego na każdy pojazd ubezpieczenia komunikacyjnego i transportowego, czyli OC/AC/OCP/OCS i innych, jak również koszty rocznych przeglądów, napraw, serwisów, czy eksploatowanych materiałów.
Nie bez wpływu na wysokość stawek transportowych pozostają ponadto opłaty drogowe za przejazdy wybranymi odcinkami autostrad, dróg krajowych i ekspresowych, rodzaj i charakter zaplanowanej trasy, a nawet wydatki ponoszone na zatrudnienie pracowników, czy utrzymanie obsługi księgowej i kadrowej w firmie.

Ile wynoszą stawki drogowe w transporcie w 2022 r.?

Na stawki transportowe w latach 2021-2022 największy wpływ wywarły wydarzenia takie jak pandemia i wprowadzony w związku z nią lockdown, które z początku zmniejszyły popyt na transport. Wraz ze stopniowym luzowaniem obostrzeń sytuacja ta zaczęła się jednak zmieniać.
Dużą rolę w wyznaczaniu wysokości stawek transportowych odegrał także Brexit, wprowadzane w krajach europejskich zmiany wynikające z Pakietu Mobilności i ostatecznie – wojna na Ukrainie, która zachwiała światową gospodarką, a przy tym spotęgowała problem z dostępnością kierowców zawodowych na skutek odpływu pracowników ukraińskich.
W przewozach krajowych stawki transportowe w 2022 r. sięgają 5 zł/km ładowny i 4,5 zł/km przebiegu.

Full Truck Load – średnia stawka w transporcie FTL

1402 euro – tyle w I kwartale 2022 r. wynosiła natomiast średnia stawka w transporcie FTL (Full Truck Load) z Polski do UE, co stanowi wzrost o 4,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Na jednym z głównych, europejskich połączeń, czyli trasie Warszawa – Duisburg w I kwartale 2022 r. średnie stawki transportowe utrzymywały się na poziomie 1137 euro, czyli o 6,1% więcej niż w 2021 r. (w kierunku powrotnym, czyli Duisburg – Warszawa wynosiły w tym czasie 1098 euro).
W II kwartale br., jak wynika z danych przedstawianych w raporcie Transport Intelligence, na trasach do Duisburga ceny na rynku sportowym wzrosły do 1412 euro (1,31 euro/km). Średnia cena stawek z Duisburga do Warszawy wynosiła z kolei 1503 euro (1,39 euro/km).
Inaczej sytuacja na tym odcinku kształtowała się w odniesieniu do stawek kontraktowych, osiągających w II kwartale 2022 r. odpowiednio 1243 euro i 1232 euro. W porównaniu z dynamicznym wzrostem mającym miejsce na tej trasie w I kwartale 2022 r. przyrost z kwietnia-czerwca należy uznać za umiarkowany.

Kancelaria LEGALTRANS – profesjonalna obsługa prawna dla firm transportowych

Szczególnie dotknięta wszystkimi mającymi miejsce w ostatnich latach zdarzeniami w kraju i na świecie branża transportowa dzisiaj potrzebuje niewątpliwie profesjonalnego, stałego wsparcia ekspertów.
Nasza kancelaria LEGALTRANS gotowa jest zapewnić Państwu znacznie więcej niż nieprzerwaną, kompleksową obsługę prawną, świadczoną przez grono od lat obsługujących ten sektor specjalistów. Dzięki licznym współpracom oferujemy naszym klientom również obsługę księgową oraz kadrową, usługę rozliczania czasu pracy kierowców, a także pomoc w najmie bądź leasingu firmowej floty wraz z objęciem jej atrakcyjnymi pakietami ubezpieczeń.

Zapewniamy ponadto dostęp do najnowszych rozwiązań telematycznych, które pozwolą Państwu zoptymalizować ponoszone w transporcie koszty. Możliwość pełnego nadzorowania floty i pracy kierowców, szczegółowego planowania tras oraz kontrolowania stylu jazdy i zużywanego paliwa znacząco ułatwią wyznaczanie rentownych stawek za świadczone usługi. Zapraszamy do kontaktu!

Powrót do listy aktualności

Facebook