Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Ostatnie lata nie są łatwe dla firm transportowych, które od pewnego czasu muszą mierzyć się ze wzrostem kosztów prowadzenia działalności. Za taki stan rzeczy odpowiadają w szczególności nowe przepisy Pakietu Mobilności, pandemia i lockdown, konflikt zbrojny na Ukrainie oraz wysoka inflacja. Wszystkie te zdarzenia w wyraźnym stopniu wpłynęły na tę branżę, a ich skutki są odczuwalne do dziś nie tylko w Polsce, ale i na rynkach zagranicznych. Przewoźnicy intensywnie szukają w związku z tym sposobów na optymalizację kosztów w swoich przedsiębiorstwach, co ma pozwolić zachować im rentowność.  

Eco driving jako sposób na optymalizację kosztów paliwa

Mówiąc o kosztach w transporcie, nie sposób nie rozpocząć od kosztów ponoszonych w tej branży na paliwo. To właśnie olej napędowy stanowi niemal 40% – 45% wszystkich wydatków większości firm transportowych, dlatego też optymalizacja jest na tym polu zdecydowanie niezbędna. Wprawdzie wydatki te zawsze utrzymywały się na wysokim poziomie, to jednak w ostatnim czasie stały się jeszcze bardziej odczuwalne i dotkliwe. Miało to oczywiście związek z rekordowym wzrostem cen diesla, gazu i benzyny, wynikającym z działań wojennych za naszą wschodnią granicą.

W zredukowaniu kosztów paliwa kluczową rolę odgrywa eco driving, a więc ekonomiczna jazda, polegająca w szczególności na:

  • unikaniu gwałtownego hamowania i przyspieszania,
  • utrzymywaniu stałej prędkości jazdy,
  • używaniu tempomatu,
  • zachowywaniu optymalnego zakresu obrotów,
  • kontrolowaniu ciśnienia w oponach,
  • obserwowaniu otoczenia i przewidywaniu, co może wydarzyć się na drodze,
  • unikaniu rozgrzewania silnika na postoju,
  • korzystaniu z modułów GPS,
  • hamowaniu silnikiem tam, gdzie jest to możliwe,
  • rozsądnym wykorzystywaniu klimatyzacji w okresie letnim.

Jak sprawić zatem, aby zatrudnieni w firmie kierowcy przestrzegali powyższych zasad? Po pierwsze – nie zapominać o ich szkoleniach i podnoszeniu świadomości z zakresu realnych kosztów zużycia paliwa. Po drugie – zainwestować w nowoczesne urządzenia telematyczne ze specjalnymi modułami do eco drivingu, dzięki którym przewoźnicy będą mogli zachować kontrolę nad faktycznym stylem jazdy swoich pracowników. Otrzymywane raporty dadzą im jasny, czytelny wgląd w zużycie paliwa przez każdego z nich, co pozwoli z odpowiednim wyprzedzeniem wykryć ewentualne nieprawidłowości i podjąć odpowiednie kroki.

Wsparcie telematyki w efektywnym zarządzaniu flotą

Transport i technologia idą dzisiaj ze sobą w parze. Przewoźnicy posiadający rozbudowane floty pojazdów nie są obecnie w stanie funkcjonować bez nowoczesnych rozwiązań telematycznych, które umożliwiają im efektywne zarządzanie wszystkimi pojazdami i zachowanie nad nimi kontroli, gdy te znajdują się w trasie, daleko od bazy.

Do głównych funkcjonalności tych rozwiązań należy przede wszystkim: możliwość bardzo dokładnego planowania tras, które przyczynia się do redukcji pustych przebiegów i nadkładania kilometrów, dostęp do szeregu danych i raportów z jazdy, kontrola nad aktualnym położeniem pojazdu, stała łączność kierowców z biurem, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, monitorowanie przestrzegania zasad eco drivingu.

Zmiany w prawie pod kontrolą

Działalność transportowa podlega obszernemu i poddawanemu regularnym nowelizacjom ustawodawstwu. Przepisów tych jest jeszcze więcej, jeśli firma świadczy swoje usługi nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Regulacje normujące transport są na tyle rozległe, że zdecydowana większość przedsiębiorstw nie jest niestety w stanie sprostać im samodzielnie.

Stałą praktyką w transporcie staje się w związku z tym współpraca z profesjonalnymi kancelariami, które specjalizują się w prawie transportowym. Kontakt z prawem jest w tej branży nieunikniony i następuje tak naprawdę przez cały czas, każdego dnia prowadzenia działalności. Można przekonać się o tym już na samym początku, na pierwszym etapie, jakim jest zakładanie firmy transportowej, będące procedurą obarczoną ogromną ilością formalności. Następnie dochodzą do tego umowy zawierane z kontrahentami i kierowcami, szkody transportowe, spory z klientami, przekształcenia w przedsiębiorstwie, konieczność prowadzenia ewidencji czasu pracy i dokonywania rozliczeń…

Mając przy sobie zaufany zespół prawników, przewoźnicy nie muszą spoglądać z niepokojem na obowiązujące ich przepisy i zapowiadane zmiany oraz stresować się tym, że nie zdołają odpowiednio przygotować na nie swojej firmy. W takim przypadku nad wszystkim czuwa kancelaria transportowa, zapewniająca swoim klientom kompleksową obsługę prawną zarówno w codziennych sprawach, jak i nagłych, niespodziewanych zdarzeniach. Współpraca ze specjalistami z tej dziedziny znacząco ogranicza ryzyko nałożenia na przewoźnika dotkliwych sankcji finansowych za naruszenia norm dokonywane czy to przez niego, czy przez jego pracowników. Zważając na regularne kontrole w firmach transportowych, w tym kontrole drogowe, jest to tym samym kolejny ze sposobów na optymalizację kosztów.

Rzetelna księgowość i rachunkowość

Tak jak wsparciem dla firm transportowych jest dzisiaj stała obsługa prawna, tak również jest nią rzetelnie prowadzona księgowość i rachunkowość. Oddelegowanie swoich spraw do odpowiedniego biura, które zna się nie tylko na ogólnej rachunkowości i podatkach, ale i specyficznych regulacjach, którym podlega branża transportowa, może w odczuwalnym stopniu pomóc w zarządzaniu wszystkimi finansami przedsiębiorstwa, jego przypływami i wydatkami. Tylko mądre, skrupulatne prowadzenie księgowości i rachunkowości pozwala zachować kontrolę nad faktyczną kondycją firmy, a przez to i ułatwia planowanie jej dalszego rozwoju. Negatywnych konsekwencji, jakie mogą spotkać podmioty naruszające przepisy o rachunkowości i podatkowe, jest wiele, dlatego też nie chcąc narażać się na wysokie sankcje, każde przedsiębiorstwo transportowe powinno zadbać o wybór zaufanego partnera.

Regularny serwis pojazdów ciężarowych

Firmy transportowe ponoszą znaczne wydatki nie tylko na paliwo, ale i utrzymanie swojej floty w stanie umożliwiającym bezpieczną, płynną jazdę. A jako że ciężarówki mogą pokonywać podczas jednego zlecenia nierzadko tysiące kilometrów, ich systematyczne przeglądy są zdecydowanie niezbędne. Mimo że czasami nadal można spotkać się z podejściem, że najskuteczniejszym sposobem na zredukowanie kosztów na tym polu będzie ograniczenie częstotliwości serwisowania i naprawy pojazdów ciężarowych, jest to oczywiście całkowicie błędne, niesłuszne myślenie… Regularny serwis floty jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala na wykrywanie drobnych usterek, które nienamierzone w odpowiednim czasie, mogłyby doprowadzić do o wiele poważniejszej awarii samochodu w przyszłości, wiążącej się oczywiście z dużo większymi kosztami, a nawet koniecznością czasowego wyłączenia takiego pojazdu z ruchu.

Przypominamy również, że poruszanie się niesprawnym technicznie pojazdem jest zagrożone wysokimi sankcjami. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół, opon, zawieszenia, podwozia lub innego wyposażenia, zakwalifikowanych jako niebezpieczne, przewoźnik może otrzymać mandat w wysokości 2000 zł (za każdy pojazd). Jest to zarazem przykład najpoważniejszego naruszenia, stanowiącego przesłankę do wszczęcia postępowania administracyjnego o utratę dobrej reputacji. Kara w takiej samej wysokości (za każdy pojazd) grozi ponadto za poruszanie się ciężarówką nieposiadającą aktualnego okresowego badania technicznego, które potwierdza jej zdatność do ruchu drogowego, co także jest traktowane jako najpoważniejsze naruszenie.

Powrót do listy aktualności

Facebook