Komisja Europejska określiła nowe wytyczne dotyczące standardowego formularza pisemnego oświadczenia o usunięciu lub zerwaniu plomby tachografu przez funkcjonariusza kontroli.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 165/2014, KE harmonizuje pisemne oświadczenie dotyczące usunięcia lub zerwania plomby tachografu przez funkcjonariusza kontrolującego. W załączniku wytycznych przedstawiono wzór standardowego formularza takiego pisemnego oświadczenia, który może być stosowany w całej Unii Europejskiej, jeśli tak postanowią wszystkie organy kontrolne państw członkowskich.

Gdy ma miejsce operacja usunięcia lub złamania plomby do celów kontroli, inspekcja jest zobowiązana wydać pisemne oświadczenie, zawierające minimum informacji:                                      

  • państwo członkowskie i nazwa organu kontrolnego,
  • imię i nazwisko funkcjonariusza kontrolującego,
  • numer karty kontrolnej,
  • data i godzina usunięcia lub zerwanie plomby,
  • numer identyfikacyjny pojazdu,
  • numer usuniętej lub zerwanej plomby (w stosownych przypadkach, numer nałożonej nowej plomby).

Zaleca się, aby kierowca przetrzymywał oryginał dokumentu w pojeździe, a organ prowadzący kontrolę zachował kopię. Na odwrocie standardowego formularza znajdują się informacje dotyczące plomb, które mogą okazać się pomocne organom kontrolnym podczas sprawdzania zgodności plomb znajdujących się w pojazdach.

Niniejsze wytyczne mają na celu pomoc kierowcom, przedsiębiorstwom i organom w stosowaniu
rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

(*) Informacje obowiązkowe

Źródło: https://transport.ec.europa.eu/document/download/50787781-7627-4f0b-8b57-91fec284c9a6_en?filename=guidance_9_en.pdf, 08.2022.

Powrót do listy aktualności

Facebook