Legaltrans - Kancelaria Transportowa

Zmiany w karach za przekroczenia czasu pracy

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywał będzie zmieniony taryfikator do ustawy o transporcie drogowym. Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową treść sankcji z załącznika nr 3, lp. 5, pkt 5.15 i 5.16. Dotyczą one kar za przekroczenia przeciętnie 48-godzinnego tygodniowego czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oraz przekroczenia przedłużonego 60-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Uchwalone zmiany przewidują kary już za jednominutowe przekroczenia.

Obecnie

  5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), w przypadku, gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:    
  1) o czas od 1 godziny do mniej niż 8 godzin 100  
  2) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin 250 3.1 PN
  3) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin 350 3.2 BPN
  5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców12):    
  1) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin 100  
  2) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin 200 3.3 PN
  3) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin 300 3.4 BPN

Od 1 stycznia 2020 r.

  5.15. Przekroczenie maksymalnego 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 i art. 26c ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców12), w przypadku gdy niedozwolonym było jego przedłużenie do 60 godzin:    
  1) o czas do mniej niż 2 godzin 50  
  2) o czas od 2 godzin do mniej niż 8 godzin 100  
  3) o czas od 8 godzin do mniej niż 12 godzin 250 3.1 PN
  4) za każdą rozpoczętą godzinę od 12 godzin 350 3.2 BPN
  5.16. Przekroczenie maksymalnego 60-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 i art. 26c ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców12):    
  1) o czas do mniej niż 1 godziny 50  
  2) o czas od 1 godziny do mniej niż 5 godzin 100  
  3) o czas od 5 godzin do mniej niż 10 godzin 200 3.3 PN
  4) za każdą rozpoczętą godzinę od 10 godzin 300 3.4 BPN

Powrót do listy aktualności

Facebook