Jak przewóz towarów niebezpiecznych reguluje umowa ADR i konwencja CMR?

2021.06.29

Przewóz towarów niebezpiecznych należy do niezwykle restrykcyjnych obszarów transportu. Równie surowe wymagania przepisy nakładają na transport żywności, jednak w przypadku towarów określanych jako niebezpieczne, najważniejszą kwestią pozostają nie same warunki przewozu, a skuteczne zabezpieczenie, oddzielenie materiału, ograniczające ryzyko wydostania się go na zewnątrz.

Drogowy transport towarów niebezpiecznych – podstawa prawna

Facebook