Zasady wykonywania kabotaży w Unii Europejskiej regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, a w  w stosunku do przewoźników wykonujących przewozy pojazdami o dmc do 3,5 tony nie obowiązują odmienne od standardowych regulacje dotyczące zasad wykonywania kabotaży?
Zgodnie z treścią wskazanego powyżej rozporządzenia przewozy kabotażowe stanowią świadczenie usług przez przewoźników w państwie członkowskim, w  którym nie mają siedziby, i nie powinny być zabronione, jeżeli nie są wykonywane w sposób oznaczający prowadzenie stałej i  ciągłej działalności w  tym państwie członkowskim. Dokładna definicja kabotażu zawarta w przywołanym rozporządzeniu 1072 brzmi:„przewóz kabotażowy” oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Po więcej informacji dotyczących zasad wykonywania kabotażu, odsyłamy na www.tachobus.pl 

Autor: Karolina Wierzchowska, prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook