Do 1 stycznia 2023 r. przewoźnicy powinni byli dostosować się do nowych wymogów związanych z bazą eksploatacyjną, wynikających z przepisów Pakietu Mobilności. Czas na złożenie stosownego oświadczenia mija ostatecznie 15 stycznia 2023 r.

Obowiązek złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogów związanych z bazą eksploatacyjną spoczywa na przedsiębiorcach: 

  • Posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które wydano przed 1 marca 2022 r.
  • W stosunku, do których przed tą datą zostało wszczęte i niezakończone postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów związanych z bazą eksploatacyjną składa się do starosty lub GITD, w zależności od tego, który z tych organów wydał w danej firmie zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r.

Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Na mocy nowych przepisów baza eksploatacyjna musi zostać dostosowana do skali prowadzenia działalności. Powinna być wyposażona co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika. 

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule, gdzie był poruszony temat, jakie obowiązki należało spełnić w bazie eksploatacyjnej do końca 2022 roku.

Poniżej umieszczamy także wymagane oświadczenie o bazie eksploatacyjnej. 

Powrót do listy aktualności

Facebook