Od miesięcy w branży transportowej poruszany jest przede wszystkim jeden temat – Pakiet Mobilności. Kolejne przełomowe przepisy przewidziane w tym dokumencie wejdą w życie już w 2022 roku, odpowiednio w lutym i maju. Majowe zmiany będą koncentrować się na pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Nowe rozwiązania wskazują na konieczność spełnienia wymogów dotyczących zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskania licencji wspólnotowej. 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w kraju wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Tylko mając takie zezwolenie, możemy następnie ubiegać się o przyznanie licencji wspólnotowej, niezbędnej do podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Decyzję w tej sprawie wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Od maja 2022 r. wymagania te będą musieli spełnić również przewoźnicy, którzy realizują zlecenia pojazdami o DMC do 3,5 tony, czyli tzw. busami. 

Dlaczego nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o uzyskanie licencji wspólnotowej na transport?

Wprawdzie do maja 2022 roku pozostało jeszcze trochę czasu, powinniśmy jednak mieć na względzie, że wydanie licencji wspólnotowej nie następuje z dnia na dzień. W niektórych sytuacjach, na uzyskanie licencji wspólnotowej, możemy czekać miesiąc, a nawet dwa. 

Proces ten ulegnie dodatkowemu wydłużeniu, gdy okaże się, że w złożonym dokumencie zostaną wykryte błędy. Samo ubieganie się o licencję wspólnotową nie ogranicza się ponadto do złożenia tylko jednego wniosku. Musimy dołączyć do niego szereg innych załączników, przez co cała procedura nabiera bardzo sformalizowanego charakteru. 

Nie możemy przy tym zapomnieć, że obecnie blisko 70% przedsiębiorstw, które w swojej działalności wykorzystują pojazdy do 3,5 tony, nie posiada na ten moment wymaganych od przyszłego roku zezwoleń. Oznacza to, że zainteresowanie w najbliższych miesiącach będzie ogromne! Terminy oczekiwania, na wydanie licencji wspólnotowej na transport do 3,5 tony, na pewno ulegną wydłużeniu.

Złożenie poprawnie uzupełnionego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami z odpowiednim wyprzedzeniem zaoszczędzi każdemu przewoźnikowi niepotrzebnego stresu i nerwów. Jak zrobić to szybko, sprawnie i wygodnie? Powierzając tę czynność doświadczonej kancelarii transportowej! 

Jak uzyskać licencję wspólnotową na transport do 3,5 tony? 

Tak jak wspominaliśmy na samym początku, podstawowym warunkiem do udzielenia licencji wspólnotowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ponadto, składając wniosek o uzyskanie licencji na transport, musimy złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie: 

  • odpowiedniej bazy ekspoloatacyjnej – przedsiębiorca, który ubiega się o taką licencję, musi posiadać odpowiednią bazę eksploatacyjną. Taka baza powinna spełniać przynajmniej jeden warunek:
    • umożliwiać postój pojazdu, 
    • umożliwiać załadunek i rozładunek, 
    • umożliwiać czynności naprawcze i konserwacyjne pojazdu. 
  • zaplecza finansowego – niezbędne jest także dysponowanie odpowiednim zapleczem finansowym. Na pierwszy pojazd wynosi ono 1800 euro, a na każdy kolejny 900 euro. 
  • dobrej reputacji w transportcie – kolejny warunek konieczny to spełnienie wymogu dobrej reputacji oraz oświadczenia o niekaralności za wyszczególnione przestępstwa z kodeksu karnego, kodeksu spółek handlowych, ustawy prawo upadłościowe, ustawy prawo restrukturyzacyjne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Do wniosku o przyznanie licencji wspólnotowej musimy dołączyć również oświadczenie osoby zarządzającej transportem (stwierdzone Certyfikatem Kompetencji Zawodowych), oświadczenia kierowców, dowód uiszczenia opłaty oraz pełnomocnictwo (jeśli zostało udzielone). 

Licencja wspólnotowa na transport do 3,5 tony – pomoc w składaniu wniosków o wydanie zezwolenia

Uzyskanie licencji wspólnotowej to proces sformalizowany i czasochłonny. Każdy wnioskodawca musi przygotować się do tego nie tylko pod względem formalnym, prawnym, ale i faktycznym. To chociażby spełnienie wskazanego powyżej obowiązku posiadania odpowiedniej bazy eksploatacyjnej, czy zaplecza finansowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu Klientów, nasza kancelaria transportowa LEGALTRANS zapewnia pełne wsparcie w całym procesie ubiegania się o licencję wspólnotową. Jesteśmy świadomi tego, że nie każdy przedsiębiorca dysponuje czasem, aby stawić czoła wszelkim nakładanym na niego wymogom formalnym. Dlatego może liczyć na pomoc naszych doświadczonych specjalistów z kancelarii LEGALTRANS. 

Przeprowadzimy Państwa, krok po kroku, przez całą procedurę. Wskażemy dokładnie, jakie dokumenty będą potrzebne przy ubieganiu się o licencję na transport do 3,5 tony. Zadbamy o to, aby zostały one wypełnione w prawidłowy sposób, a także złożone w odpowiednim terminie. W tym czasie nasi doradcy przez cały czas pozostaną również do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na każde nurtujące pytanie. Dzięki naszemu wsparciu ubieganie się o licencję dla swojego przedsiębiorstwa stanie się o wiele prostsze i szybsze. To gwarantowana oszczędność czasu, nerwów, stresu i brak ryzyka wystąpienia niepożądanych niespodzianek!

Uzyskaj licencję wspólnotową na transport do 3,5 tony z kancelarią LEGALTRANS! Zapraszamy do kontaktu już teraz! Im wcześniej przystąpimy do procedury, tym w większym spokoju będą mogli Państwo wyczekiwać nadchodzących zmian bez obaw o swoją firmę.

Powrót do listy aktualności

Facebook