Początek roku 2022 to okres burzliwych zmian w branży transportowej. Od 1 stycznia przewoźników z państw UE podróżujących do Wielkiej Brytanii obowiązują kolejne, nowe zasady przy wjeździe do kraju. Poza wywozową deklaracją skróconą (EXS), wprowadzoną 1 października 2021 roku, od 2022 roku kierowcy są także zobowiązani do dokonywania rejestracji w systemie GVMS. To jednak nie koniec zmian zaplanowanych na najbliższe miesiące.

Wywozowa deklaracja skrócona

Wywozowa deklaracja skrócona (ang. Exit Summary Declaration, EXS) to dokument celny wprowadzony jeszcze w październiku 2021 roku. Kierowcy są zobowiązani do jego okazywania przy wywozie z Wielkiej Brytanii określonych towarów. To m.in. puste palety, puste opakowania wielokrotnego użytku, towary składowane czasowo dłużej lub krócej niż 14 dni, kontenery i pojazdy transportowane w ramach umowy transportowej lub przewozowej.

Obowiązek rejestracji w brytyjskim systemie GVMS od 1 stycznia 2022 roku

Z początkiem nowego roku uruchomiono nowy system rejestracji GVMS (Goods Vehicle Movement Service) dla przewoźników, którzy wykonują fwi między UE a Wielką Brytanią.

Rejestracja w systemie GVMS jest konieczna, aby przewoźnik mógł:

 1. Wykonywać transport pomiędzy UE a Wielką Brytanią, tj. przewóz towarów w obu kierunkach,
 2. Wejść na pokład promu lub pociągu wahadłowego ze swoim towarem,
 3. Przekroczyć granicę między UE a Wielką Brytanią,
 4. Dokonać odprawy celnej przewożonych towarów.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na brytyjskiej stronie rządowej, rejestracji powinni dokonać przewoźnicy z Wielkiej Brytanii oraz spoza niej, a ponadto:

 • niezależni kierowcy przewożący towary i samodzielnie dopełniający formalności celnych,
 • przedsiębiorstwa, które podzlecają odbiór towarów w imieniu innego przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa logistyczne wynajęte do transportu towarów i obsługi celnej w imieniu innego przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa handlu detalicznego, które zajmują się transportem i zgłaszaniem własnych towarów.

Rejestracja w systemie musi zostać poprzedzona otrzymaniem brytyjskiego numeru EORI (numer w Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) oraz założeniem konta Government Gateway.

System GVMS wymaga uzupełnienia danych takich jak:

 • szczegóły przejazdu, 
 • numer pojazdu, 
 • numer ERN lub MRN (powstające przy składaniu deklaracji EXS). 

Na ich podstawie generowany jest następnie Numer Referencyjny Przewozu Towarów (GMR), w którym zawarte są dane dotyczące konkretnego transportu. Numer GMR umożliwia wjazd na teren Wielkiej Brytanii. Jest przedstawiany na promach oraz w Eurotunelu.  

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące nowego systemu GVMS, zapraszamy do kontaktu z Kancelaria Transportową LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook