Wykonywanie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wynika on z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dotyczy nie tylko zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy ale również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zawód kierowcy nie stanowi wyjątku pod tym względem. Istnieją jednak różnice co do samego sposobu ewidencjonowania czasu pracy dla tej grupy zawodowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców znajduje ona zastosowanie do kierowców wykonujących przewóz drogowy, jak również określa obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych. Natomiast pojęcie przewozu drogowego użyte w ustawie jest rozumiane zgodnie z definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 561/2006. Oznacza to, że każda podróż odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy jest przewozem drogowym.

Po więcej informacji dotyczących wykonywania ewidencji czasu pracy również dla kierowców transportu lekkiego, odsyłamy na www.tachobus.pl 

Autor: Piotr Zaszczudłowicz

Powrót do listy aktualności

Facebook