kam

W ślad za informacją podaną przez Transport Francais Representant, francuskie urzędy wszczęły pierwsze kontrole w przedsiębiorstwach przeprowadzane przez Ministere de Travail. A więc, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni wśród Klientów Transport Francais Representant w zakresie określenia ewentualnej sytuacji nielegalnej pracy w sektorze międzynarodowego transportu drogowego, zwłaszcza podczas świadczenia usług międzynarodowych i/lub kabotażu niniejszym informujemy, iż zostaliśmy wezwani przez tutejszy organ do przedstawiania kompletnych list płac kierowców za wszystkie miesiące od dnia wejścia w życie dekretu Loi Macron.

Przypominamy zatem Państwu, że Przedstawiciel (tj. Transport Francais Representant) jest zobowiązany do zachowania:
– wszystkich list płac zatrudnionych pracowników z okresu jego delegowania,

Lista płac taka powinna zawierać ponadto:
– stawki godzinowe brutto pracownika oraz jego godziny pracy, z wyróżnieniem nadgodzin, urlopów, dni wolnych od pracy i określonego za nie wynagrodzenia,

Przedstawiciel musi ponadto posiadać dokumenty stwierdzające faktyczną wypłatę pensji potwierdzoną przez przedsiębiorstwo. Przypominamy ponadto, iż w kabinie każdego z pojazdów winno znajdować się wypełnione Zaświadczenie o oddelegowaniu, a jego brak skutkować może karą w wysokości 750 E.

 

Źródło: www.tf-representant.fr

Opracował: Kamil Kiwior, prawnik Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

 

Powrót do listy aktualności

Facebook