Search
Generic filters

Ważne: okresowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców

07.03.2022

W związku z kryzysową sytuacją w ogarniętej wojną Ukrainie Polska zdecydowała się na wprowadzenie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców....

Czytaj dalej

Tajemnica przedsiębiorstwa transportowego – jak skutecznie chronić się przed zjawiskiem nieuczciwej konkurencji?

20.05.2021

Utrata pracownika bywa bolesna, ale dużo poważniejszym problemem jest odejście pracownika wraz z klientami, których obsługiwał. Co do zasady pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę bez podania przyczyny. Pracodawca nie ma instrumentów prawnych do zablokowania takiej decyzji, poniewa...

Czytaj dalej

Zmiana stawek płac minimalnych w 2021 r.

31.03.2021

AUSTRIAZestawienie aktualnie obowiązujących stawek płacy minimalnej w 2021 r., uwzgledniających staż pracy oraz kwalifikacji kierowcy prezentuje poniższa tabela:                       ...

Czytaj dalej

Płaca minimalna dla kierowcy w Belgii [ZBIÓR INFORMACJI]

27.10.2017

Polska ma jedną z największych flot transportowych w Europie oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, nic więc dziwnego, że od lat jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o przewozy. Sukces polskich przewoźników oraz konkurencyjność, także cenowa, ich usług nie jest jednak na rękę ...

Czytaj dalej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

17.10.2017

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika. Po pierwsze, pracodawcy będący prze...

Czytaj dalej

Zmiany w zatrudnianiu kierowców ze Wschodu od 01.01.2018 r.

02.10.2017

Począwszy od 2018 r. pracodawców zatrudniających pracowników zza wschodniej granicy czeka szereg zmian, do których trzeba się dobrze przygotować. Zmiana ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018 r. przewid...

Czytaj dalej

Różnica pomiędzy umową zlecenie a umową o prace – uwagi praktyczne

18.09.2017

 Nie jest tajemnicą, że firmy świadczące usługi w transporcie drogowym jako przewoźnicy czy spedytorzy potrzebują wykwalifikowanej kadry kierowców, pracowników administracyjnych, handlowców itp. W tym celu konieczne jest prawne uregulowanie tych kwestii. W obrocie prawnym najczęściej sp...

Czytaj dalej

Zakaz odbioru odpoczynku w kabinie na terenie Niemiec

24.05.2017

Zgodnie z przyjętą w dniu 31 marca 2017 r. przez Bundesrat zmianą w ustawie o kierujących pojazdami, w Niemczech od 25 maja 2017 roku odbiór przez kierowców regularnego, 45-godzinnego tygodniowego odpoczynku w kabinie będzie całkowicie zakazany. Przewidziane są również kary pieniężne za...

Czytaj dalej

Nowy sposób zgłaszania kierowców do Milog w 2017 r.

30.01.2017

Obowiązek wysyłania formularzy MiLoG poprzez faks zostanie zniesiony całkowicie. Dokładnie do trzydziestego czerwca bieżącego roku możliwe jest wysyłanie faksów pod numer wskazany na formularzu. Natomiast od stycznia tego roku osoby, które delegują swoich pracowników do Niemiec mają mo...

Czytaj dalej

Płaca minimalna w Austrii, stan na dzień 16.01.2017 r.

24.01.2017

1. Centralna Jednostka Koordynacyjna austriackiego Ministerstwa Finansów ds. zwalczania nielegalnego zatrudnienia oraz austriackie Ministerstwo Spraw Socjalnych potwierdziły, że przepisy znowelizowanej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgeset...

Czytaj dalej

Facebook