Polska ma jedną z największych flot transportowych w Europie oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, nic więc dziwnego, że od lat jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o przewozy. Sukces polskich przewoźników oraz konkurencyjność, także cenowa, ich usług nie jest jednak na rękę transportowcom z tzw. Starej Unii. Na wprowadzenie płacy minimalnej w transporcie decydują się kolejne państwa, m.in. Belgia.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli wydał komunikat dotyczący stanowiska Federalnych Publicznych Służb ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w Belgii w sprawie obowiązywania przepisów dotyczących płacy minimalnej w transporcie. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia: regulacje obowiązują kierowców w sytuacji, gdy prawem właściwym dla świadczonych usług oraz umowy pracownika jest prawo belgijskie.
Czy kierowca podlega prawu belgijskiemu?
Innymi słowy, belgijskie przepisy znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy umowa o pracę podlega belgijskiemu prawu. Wydane do tej pory wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określają czynniki, jakie muszą tu zaistnieć.
Belgię możemy uznać za kraj, któremu podlega umowa o pracę, jeśli:
– to z niego otrzymuje polecenia i instrukcje kierowca,
– organizowana jest w nim praca kierowcy,
– to w nim kierowca dokonuje rozładunku przewożonego towaru,
– to w nim kierowca rozpoczyna trasę / musi stawić się przed rozpoczęciem podróży,
– oraz kończy podróż / trasę,
– to w nim zwykle wykonywany jest przewóz przez kierowcę.
Wynika z tego, że spełnienie warunków belgijskiej płacy minimalnej wcale nie jest takie proste – konieczne jest wpisanie się przynajmniej w kilka wskazanych kryteriów. Różne może być podejście strony belgijskiej m.in. do operacji transgranicznych, w których załadunek lub rozładunek towaru odbywa się na terenie Belgii. Należy przeanalizować, ile wymienionych wskazań spełnia kierowca.
Ustawa o płacy minimalnej na pewno nie dotyczy zaś tranzytu z przejazdem przez terytorium Królestwa Belgii, bez załadunku i rozładunku.
Płaca minimalna dla kierowcy w Belgii: a co z kabotażem?
Kwestię sporną stanowi z kolei kabotaż (czyli operacja transportowa z załadunkiem i rozładunkiem na terenie Belgii). Spełnione są tu już dwa kryteria, należy zatem przeanalizować, ile takich tras realizuje kierowca w porównaniu do operacji innego rodzaju (np. z załadunkiem w Polsce) oraz czy wypełnia on polecenia belgijskiego nadawcy, czy raczej polskiego pracodawcy? Bez wątpliwości za wolnych od ryzyka można uznać jedynie tych przewoźników, których kierowcy tylko sporadycznie realizują tego typu zlecenia.
Z powyższego wynika więc, że w większości przypadków polscy kierowcy nie będą podlegać belgijskim przepisom wynikającym z ustawy o płacy minimalnej. Dobrym rozwiązaniem jest jednak konsultacja z prawnikiem mającym doświadczenie w tym temacie, jak również śledzenie informacji „z frontu”. Za nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie grożą bardzo wysokie kary – aż do 36 000 EUR.

 

O płacę minimalną w Belgii spytaliśmy eksperta – prawnika Kancelarii Transportowej Legaltrans Karolinę Wierzchowską:

Ile wynosi płaca minimalna dla zagranicznego kierowcy w Belgii?
Karolina Wierzchowska: Wynagrodzenie minimalne obowiązujące w Belgii w sektorze transportu drogowego jest bardzo zróżnicowane. Zależy ono od tygodniowego wymiaru czasu pracy kierowcy, typu pojazdu, który kierowca prowadzi oraz rodzaju przewożonego towaru. Dodatkowo na wysokość ewentualnie wypłacanego wynagrodzenia wpływa to, czy kierowca pozostawał w dyspozycji oraz czy pracował w niedzielę bądź święto. Kierowca powinien również mieć zapewniony tzw. dodatek sanitarny, dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności oraz dodatek za pracę w nocy, zależny od wieku kierowcy.
Podsumowując, można stwierdzić, że wynagrodzenie kierowcy realizującego przewozy na terytorium Belgii wyniesie około 12,00 – 15,00 euro. Do tego wynagrodzenia należy doliczyć dodatek pobytowy: tzw. mały w wysokości 14, 86 euro – w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy kierowcy będzie krótszy niż 8h lub gdy jego nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny lub duży dodatek pobytowy w wysokości 36,68 euro, gdy powyżej wskazane wartości zostaną przekroczone.
Belgijskie służby kontrolne informują, że jeżeli pracownik otrzymuje delegację zagraniczną ustaloną wedle polskich stawek, będzie ona uznawana za dodatek pobytowy przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że stawka polskiej diety będzie równa lub większa w stosunku do stawki belgijskiej.

Jakie są zasady belgijskiej płacy minimalnej związane z kabotażem?
Zasady wykonywania kabotaży w Unii Europejskiej regulowane są przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Zgodnie z art. 8 wskazanego wyżej dokumentu z przewozem kabotażowym mamy do czynienia, gdy po dostarczeniu rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym przewoźnicy drogowi uprawnieni są do wykonywania tym samym pojazdem lub w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego pojazdu, do trzech przewozów kabotażowych będących następstwem transportu międzynarodowego z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego do przyjmującego państwa członkowskiego.
Ostatni rozładunek rzeczy w trakcie przewozu kabotażowego przed opuszczeniem przyjmującego państwa członkowskiego ma miejsce w ciągu siedmiu dni od ostatniego rozładunku w przyjmującym państwie członkowskim w ramach dostawy rzeczy w przychodzącym ruchu międzynarodowym. W terminie, o którym mowa w akapicie pierwszym, przewoźnicy mogą wykonywać niektóre lub wszystkie przewozy kabotażowe dozwolone zgodnie z tym akapitem w którymkolwiek państwie członkowskim, pod warunkiem, że są one ograniczone do jednego przewozu kabotażowego na państwo członkowskie w ciągu trzech dni od wjazdu bez ładunku na terytorium tego państwa członkowskiego.
W przypadku polskich przedsiębiorców realizujących zadania przewozowe na terytorium Belgii jest istotne, czy dana firma wykonuje kabotaż, czy też zwykły transport międzynarodowy. Wynika to stąd, że przepisy o płacach minimalnych obowiązują na chwilę obecną tylko w przypadku realizowania kabotażu na opisanych wyżej zasadach.

– Jak ocenia Pani belgijskie przepisy? Czy to kolejny cios dla polskich przewoźników, czy może belgijska ustawa jest na tyle przychylnie dla nas skonstruowana, że nie powinna przekładać się na straty naszych transportowców?
W związku z tym, że obowiązek zgłaszania oddelegowania pracowników dotyczy tylko i wyłącznie operacji kabotażowych, a transport międzynarodowy nie jest objęty obowiązkiem zgłaszania oddelegowania można powiedzieć, że wprowadzone uregulowania nie są tak uciążliwe dla polskich przewoźników, jak te które wprowadzono w zakresie płacy minimalnej np. we Francji. Jednakże należy stwierdzić, że pomimo ograniczenia zakresu stosowania tychże przepisów, będą one stanowiły poważne utrudnienie w realizowaniu przewozów i w przypadku chęci uniknięcia konieczności spełniania obowiązków wprowadzonych przez Belgów przyczynią się do zmniejszenia zarobków polskich przedsiębiorców.

Obowiązków związanych z wprowadzonymi przepisami w przypadku realizowania kabotażu jest sporo: każda firma chcąca delegować swoich pracowników jest zobowiązana do założenia konta na portalu Limosa i za jego pośrednictwem zgłosić oddelegowanie. Co bardzo istotne, w składanej deklaracji zgłasza się każdą operację kabotażową i pracownika, który będzie ją wykonywał. Dodatkowo, kierowca będzie musiał mieć przy sobie szereg dokumentów: dowód osobisty lub paszport w przypadku osób niebędących obywatelami UE, muszą oni dodatkowo posiadać przy sobie wizę, dokument o nazwie L1 – czyli deklarację potwierdzającą oddelegowanie oraz zaświadczenie A1. Jako fakultatywne dokumenty wymienia się umowę o pracę oraz pasek wynagrodzenia. Przedsiębiorstwo, które deleguje pracowników okazjonalnie i na krótkotrwałe pobyty, nie ma obowiązku posiadania wyznaczonego reprezentanta na terenie Belgii. Federalne Publiczne Służby ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego uznają transport międzynarodowy i kabotaż za okazjonalne i krótkotrwałe pobyty.

Autorzy: Redakcja CargoNEWS.pl i Karolina Wierzchowska

http://www.cargonews.pl/placa-minimalna-dla-kierowcy-w-belgii-zbior-informacji/

Powrót do listy aktualności

Facebook