Przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej mogą liczyć na częściowy zwrot uiszczonych opłat. Wynika to ze skorygowanych w minionym tygodniu przez niemiecki Parlament zawyżonych stawek za opłaty drogowe za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów oraz komu przysługuje takie prawo?

W wyroku z dnia 28 października 2020 roku C-321/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że koszty, ponoszone na utrzymanie niemieckiej policji drogowej, nie mogą być uważane za „koszty eksploatacji”, o których mowa w art. 7 ust. 9 zmienionej dyrektywy 1999/62. Oznacza to, że nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu opłat drogowych za przejazdy samochodów ciężarowych na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej.

Ważne: Opłaty pobierane na tym obszarze są zatem niezgodne z prawem unijnym, co oznacza, że firmy transportowe mogą ubiegać się o częściowy zwrot uregulowanych opłat o zawyżonej wartości. 

Zeszłotygodniowe obniżenie stawek za opłaty drogowe na tych odcinkach dróg spowoduje, że Rząd federalny Niemiec może być zobligowany do zwrotu w kwocie sięgającej nawet 200 mln euro.

Nowe, obniżone stawki za opłaty drogowe

Podstawą do obniżenia stawek za przejazdy w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września br. przez niemiecki Parlament stało się orzeczenie z 28 października 2020 roku. Nowe, obniżone stawki prezentują się następująco:

Pojazdy o DMC od 7,5t do 12t – 6,5 eurocentów/km

Pojazdy o DMC od 12t do 18t – 11,2 eurocentów/km

Pojazdy o DMC większej niż 18t z max. 3 osiami – 15,5 eurocentów/km

Pojazdy o DMC większej niż 18t z 4 lub więcej osiami – 16,9 eurocentów/km

Jak ubiegać się o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów?

Wnioski o zwrot niesłusznie poniesionych w tym okresie kosztów należy składać do Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Do każdego wniosku trzeba dołączyć potwierdzenia przejazdu i uiszczonych opłat, tj. miesięczne rachunki za przejazdy lub wyciągi z Toll Collect.

Aby skutecznie zwrócić Maut za okres od 28.10.2020 – polecamy kontakt z nasza Kancelarią celem złożenia odpowiedniego wniosku.

+48 531-560-920

+48 531-560-930

maut@kt-legaltrans.pl

Powrót do listy aktualności

Facebook