Ważne zmiany w Kodeksie Pracy wejdą w życie już w lutym 2016 roku

2015.10.22

zane

Niniejszą publikacją chcemy przybliżyć znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r. Na wstępie należy podkreślić, że przepisy te będą miały konstytutywne znaczenie dla polskich pracodawców.

Ponadto w nowo obowiązującej ustawie znajdują się także przepisy, które są sprzyjające dla niektórych pracowników. Zmiany modyfikują ...

Czytaj dalej

Dojazd do miejsca rozpoczęcia wykonywania przewozu drogowego a podróż służbowa

2015.10.16

piotr

Zgodnie z przepisami Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.), w odniesieniu do tej grupy zawodowej istnieje autonomiczna w odniesieniu do kodeksu pracy definicja podróży służbowej. Art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców informuje, że podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

  1. a) przewozu ...
    Czytaj dalej

Naruszenia norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdu przerw i odpoczynku kierowcy

2015.10.16

piotrZgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U.UE.L.2006.102.1, z późn. zm.)

Pod warunkiem, ...

Czytaj dalej

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, czyli prosta droga ucieczki od podwójnego opodatkowania

2015.10.16

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za bardzo bezpieczną formę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, w ostatnim czasie dochodzi do wielu przekształceń spółek kapitałowych w spółki osobowe. Przyczyną tego jest chęć uniknięcia podwójnego opodatkowania.

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której celem jest prowadzenie działalności pod własną firmą, w której rozróżniamy dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. To właśnie ...

Czytaj dalej

Relacja ze szkolenia transportowego dla właścicieli oraz zarządzających przedsiębiorstwem transportowym

2015.10.05

Dnia 30.09.2015 odbyło się szkolenie dla właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwem transportowym, organizowane przez Kancelaria Transportowa LEGALTRANS. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 40 osób reprezentujących 25 firm transportowych. Wysłuchaliśmy 9 prelekcji, ...

Czytaj dalej