piotr

Zgodnie z przepisami Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.), w odniesieniu do tej grupy zawodowej istnieje autonomiczna w odniesieniu do kodeksu pracy definicja podróży służbowej. Art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców informuje, że podróż służbowa kierowcy to każde zadanie służbowe polegające na wykonywaniu, na polecenie pracodawcy:

  1. a) przewozu drogowego poza miejscowość, w której siedzibę ma pracodawca, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filie, przedstawicielstwa i oddziały lub
  2. b) wyjazdu poza miejscowości, o których mowa w lit. a), w celu wykonania przewozu drogowego.

Zgodnie z powyższym kierowca jest w podróży służbowej już od momentu wyjazdu poza miejscowość, w której pracodawca ma swoją bazę. Ponadto przepis mówi, że taki wyjazd nie musi być przewozem drogowym w rozumieniu rozporządzenia (WE) 561/2006, wystarczy, że będzie on podjęty w celu wykonania przewozu drogowego.

Od czasu wprowadzenia definicji podróży służbowej kierowcy nie ma już znaczenia miejsce wykonywania pracy określone w umowie o pracę lecz miejsce zatrudnienia czyli siedziba pracodawcy, filia, przedstawicielstwo, oddział i inne miejsce prowadzenia działalności.

Ponadto przyjmuje się, że „Czas pobytu pracownika w delegacji to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do której pracownik został skierowany, ale również czas przemieszczania w celu dojechania do wskazanej przez pracodawcę miejscowości i powrotu z niej”. – Łukasz Prasołek „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia wzory”, 4 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

 

piotrPiotr Zaszczudłowicz – prawnik Kancelarii Transportowej LEGALTRANS

Powrót do listy aktualności

Facebook