Skróty FCL i LCL regularnie pojawiają się, gdy mowa o transporcie międzynarodowym wykonywanym drogą morską, zarówno podczas importu, jak i eksportu towarów. Są to procesy wymagające bardzo dobrej organizacji oraz złożonych operacji logistycznych, a przy tym uwzględnienia interesów wszystkich podmiotów uczestniczących w takich przewozach. Co zatem wybrać, gdy zechcemy skorzystać z transportu, który odbywa się drogą morską – FCL, czy LCL?

Różnica pomiędzy transportem FTL i LTL a transportem FCL i LTL

By sprawnie realizować import oraz eksport towarów, należy zwrócić szczególną uwagę na jego  organizację i zastosować trafnie dobrane metody transportu. FTL i LTL, czyli Full Truck Load oraz Less Truck Load to skróty odnoszące się do transportu wykonywanego drogą lądową, na samochodach dostawczych, pojazdach ciężkich, czy naczepach. 

Nie zawsze jednak transport ogranicza się tylko do samego lądu. Czasami zachodzi potrzeba przewiezienia ładunków również drogą morską lub powietrzną oraz skorzystania z odpowiednich kontenerów. Wtedy też nie będziemy posługiwać się ww. terminologią, a właśnie tytułowymi oznaczeniami FCL i LTL.

Co oznacza skrót FCL?

Analogicznie jak FTL, FCL (Full Container Load) odnosi się do sytuacji, w których kontener jest wykorzystywany w całości tylko przez jednego klienta, transportującego sporą ilość towaru lub duże ładunki. Taki transport cało-kontenerowy wybierają przeważnie większe przedsiębiorstwa, mające do przewiezienia wiele przesyłek, np. konkretne serie. Na FCL warto zdecydować się również wtedy, gdy transportujemy towary ponadgabarytowe lub o nieregularnych, nienormatywnych gabarytach, które nie mogą zostać umieszczone w kontenerze z innymi paczkami.

Full Container Load jest bardzo często wykorzystywany w przewozach hurtowych, odbywających się cyklicznie, a ponadto w masowym eksporcie i imporcie. W zależności od indywidualnych warunków umowy może on zawierać usługę door to door oraz kończyć się w porcie określonym przez zlecającego.

Zaletą tego rozwiązania jest jego uproszczona forma oraz mniej wyzwań logistycznych. Zlecającym pozostaje jedna osoba, wypełniająca cały kontener, który następnie w całości, bez potrzeby przeładowywania, czy rozdzielania trafia w jedno, wybrane miejsce.

Co oznacza skrót LCL?

W tłumaczeniu LCL (Less Container Load) to transport drobnicowy mniejszych towarów, w którym klient nie wypełnia całego kontenera, a jedynie jego część. Reszta przypada na innych zlecających. Oznacza to, że w takim przypadku jeden kurs jest dzielony na kilka osób, co przekłada się na mniejsze koszty transportu i samej dostawy, które rozkładają się na wszystkie firmy. Z transportu LCL warto skorzystać również wtedy, gdy kupujemy mniejsze ilości towaru w różnym czasie i różnych miejscach. To ponadto korzystne rozwiązanie w sytuacji, w której chcemy sprawdzić nowego dostawcę pod kątem jego uczciwości, terminowości, czy skuteczności, bez niepotrzebnego angażowania dużych sum pieniężnych.

Transport kontenerowy drobnicowy jest bez wątpienia bardzo ekonomicznym i wygodnym sposobem wysyłania przesyłek, zwłaszcza dla małych i średnich firm, które mogą podzielić się wtedy kosztami z innymi przedsiębiorcami i w ten sposób utrzymać swoją płynność finansową.

Transport cało-kontenerowy FCL a drobnicowy LCL – który wybrać?

Zarówno jedna, jak i druga forma transportu ma swoje wady i zalety. O wyborze FCL bądź LCL zawsze przesądzi indywidualna sytuacja, w jakiej znajduje się każdy zlecający. To, jak dużymi towarami dysponuje i w jakiej ilości, jak często i gdzie będą one przesyłane oraz na jakie obciążenia finansowe może on sobie pozwolić.

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na FCL, czy LCL, w każdym przypadku musimy pamiętać o wyborze rzetelnego i zaufanego przewoźnika, który należycie zadba o nasz towar, terminową dostawę oraz korzystne warunki finansowe. Zalecamy, aby sprawdzać przede wszystkim jakość kontenera, jego parametry oraz to, czy został on dobrze dobrany do przewożonego ładunku. Ważny pozostaje także sposób ulokowania towarów w przestrzeni kontenerowej i ich zabezpieczenia w czasie podróży, aby uniknąć szkód, jakie mogą się pojawić w transporcie kontenerowym. Puste miejsca muszą wypełnić odpowiednie kliny, utrzymujące towary w jednym ułożeniu. Kontener nie powinien zostać przeładowany, jak i wypełniony w sposób powodujący zaburzenia środka ciężkości. 

Przedsiębiorcy, którzy planują pierwszy raz skorzystać z transportu cało-kontenerowego lub drobnicowego mogą zwrócić się o pomoc do zespołu Kancelarii Transportowej Legaltrans, który zapewnia szeroki zakres wsparcia w branży transportowej.  

Powrót do listy aktualności

Facebook