Search
Generic filters

Procedura orzekania w elektronicznym postępowaniu upominawczym

06.11.2022

Istotą elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) jest możliwość dochodzenia swoich roszczeń bez potrzeby stawiennictwa na rozprawach. Aby skorzystać z e-Sądu, konieczne jest zalogowanie się na stronie internetowej, wymagające uprzedniego utworzenia konta w systemie teleinformatyczny...

Czytaj dalej

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

28.09.2022

Z dochodzeniem należnych roszczeń nierozerwalnie związane jest także przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli dłużnik mimo Państwa chęci do załatwienia sprawy w sposób polubowny nadal uchyla się od spełnienia swojego świadczenia, konieczne będzie sporządzenie takiego pisma....

Czytaj dalej

Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави.

17.09.2019

Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави. Особи, що не є громадянами країн Європейського Союзу, у тому числі громадяни України, можуть з...

Czytaj dalej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

17.10.2017

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika. Po pierwsze, pracodawcy będący prze...

Czytaj dalej

Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności

08.09.2017

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych poda...

Czytaj dalej

Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym

31.07.2017

Rząd pracuje obecnie nad Projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery pra...

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy dotyczące wejścia w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

17.04.2017

W Dzienniku Ustaw pod poz. 708 opublikowana została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, oznacza to wież, że wchodzi ona w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. zaś do 1 maja nie obowiązują przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2). Pon...

Czytaj dalej

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie paliwami ciekłymi

27.09.2016

Uszczelnienie systemu podatkowego w związku z obrotem paliwami ciekłymi stało się pierwszoplanowym zadaniem Ministerstwa Finansów. Potwierdzeniem tej tendencji jest ostatnia zmiana przepisów. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako ...

Czytaj dalej

Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej

14.03.2016

Kontrola podatkowa może zostać wszczęta w toku kontroli skarbowej, właściwie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej[1]. Kwestia ta ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia praw i obowiązków kontrolowanego podm...

Czytaj dalej

Nielegalni imigranci – Zabezpiecz swój pojazd – Anglia

13.07.2015

Brytyjskie władze przygotowały efektywny system zabezpieczający pojazdy przed uchodźcami, którzy chcą w nielegalny sposób przekraczać granice za pomocą ciężarówek. Chcą w ten sposób zobowiązać zarówno właścicieli firm jak i kierowców do maksymalnej ochrony swoich pojazdów przed ...

Czytaj dalej

Facebook