Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави.

2019.09.17

Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави. Особи, що не є громадянами країн Європейського Союзу, у тому числі громадяни України, можуть здійснювати господарську діяльність у Польщі при дотриманні необхідних умов, встановлених законом. Іноземці з країн ЄС можуть відкривати господарську діяльність у Польщі на тих самих умовах, що і польські громадяни. У випадку громадян третіх країн мають виконуватись додаткові вимоги. Правовим актом, що регулює відкриття власної господарської діяльності у Польщі громадянами з-за …

Czytaj dalej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

2017.10.17

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika. Po pierwsze, pracodawcy będący przedsiębiorcami transportowymi chcąc spełnić wymogi stawiane przez przepisy prawa musza poznać szczegółowe zasady rozliczania delegacji. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców do tej grupy pracowników stosuje się autonomiczną definicję podróży służbowej, inną niż zawarta …

Czytaj dalej

Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności

2017.09.08

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). Nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C. Projekt ustawy z 31 sierpnia 2017 r. …

Czytaj dalej

Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym

2017.07.31

Rząd pracuje obecnie nad Projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają kontynuację bądź wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy. Do najważniejszych z nich należą: -ograniczone możliwości posługiwania się firmą (nazwą) przedsiębiorcy …

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy dotyczące wejścia w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

2017.04.17

W Dzienniku Ustaw pod poz. 708 opublikowana została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, oznacza to wież, że wchodzi ona w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. zaś do 1 maja nie obowiązują przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2). Poniżej zaś kompendium wiedzy dotyczące najważniejszych aspektów związanych z jej wejściem w życie oraz ewentualnych konsekwencjach jakie wspomniana wyżej ustawa może odnieść …

Czytaj dalej

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie paliwami ciekłymi

2016.09.27

Uszczelnienie systemu podatkowego w związku z obrotem paliwami ciekłymi stało się pierwszoplanowym zadaniem Ministerstwa Finansów. Potwierdzeniem tej tendencji jest ostatnia zmiana przepisów. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako „podatek VAT”) z tytułu dokonania transakcji wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne …

Czytaj dalej

Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej

2016.03.14

Kontrola podatkowa może zostać wszczęta w toku kontroli skarbowej, właściwie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej[1]. Kwestia ta ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia praw i obowiązków kontrolowanego podmiotu oraz reguł danego postępowania. Organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego (inaczej kontroli skarbowej) może przeprowadzić kontrolę podatkową, regulowaną przepisami Ordynacji podatkowej (Dział VI, art. 281 do 292). Innymi słowy w toku …

Czytaj dalej

Nielegalni imigranci – Zabezpiecz swój pojazd – Anglia

2015.07.13

Brytyjskie władze przygotowały efektywny system zabezpieczający pojazdy przed uchodźcami, którzy chcą w nielegalny sposób przekraczać granice za pomocą ciężarówek. Chcą w ten sposób zobowiązać zarówno właścicieli firm jak i kierowców do maksymalnej ochrony swoich pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Jeżeli ciężarówka będzie zabezpieczona w sposób niezgodny w wymogami, a w środku będą pasażerowie na gapę, brytyjskie służby mogą nałożyć mandat nawet do 2 tysięcy funtów za każdą złapaną osobę. Ukarany …

Czytaj dalej

Zatory płatnicze w transporcie. Jak zabezpieczyć firmę transportową ?

2015.06.09

Dlaczego powstają zatory płatnicze, w jaki sposób im zapobiegać? Czy przedsiębiorca może poradzić sobie z nimi na własną rękę, czy lepiej, aby skorzystał z pomocy specjalistów, którzy pomogą mu z nich wyjść? Celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki związanej z coraz częstszym zjawiskiem bankructw przedsiębiorstw transportowych spowodowanych przez zatory płatnicze. Na wstępie niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę na kilka faktów: Jak czytamy na stronie www.coface.pl: – W I kwartale 2015 …

Czytaj dalej

Procedura reklamacyjna na gruncie prawa przewozowego i konwencji CMR.

2015.04.28

Podstawą prawną rozpatrywania reklamacji na gruncie prawa krajowego jest ustawa Prawo przewozowe  oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego. Zgodnie z treścią zapisów prawa przewozowego, jeżeli jeszcze przed wydaniem odbiorcy przez przewoźnika przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje wskazane wyżej czynności także …

Czytaj dalej

Facebook