Publikacje prawne kancelarii

Search
Generic filters

Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави.

17.09.2019

Здійснення підприємницької діяльності громадянином третьої держави. Особи, що не є громадянами країн Європейського Союзу, у тому числі громадяни України, можуть з...

Czytaj dalej

Kierowca w delegacji – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej

17.10.2017

W zdecydowanej większości przypadków, wykonywanie zawodu kierowcy wiąże się z permanentnym przebywaniem w podróży służbowej. Taki stan rzeczy powoduje powstanie licznych obowiązków po stronie pracodawcy oraz przyznaje uprawnienia na rzecz pracownika. Po pierwsze, pracodawcy będący prze...

Czytaj dalej

Poprawa ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności

08.09.2017

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych poda...

Czytaj dalej

Sukcesja w przedsiębiorstwie jednoosobowym

31.07.2017

Rząd pracuje obecnie nad Projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery pra...

Czytaj dalej

Kompendium wiedzy dotyczące wejścia w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

17.04.2017

W Dzienniku Ustaw pod poz. 708 opublikowana została ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, oznacza to wież, że wchodzi ona w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. zaś do 1 maja nie obowiązują przepisy dotyczące wymierzania kar (art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2). Pon...

Czytaj dalej

Uszczelnienie systemu podatkowego w obrocie paliwami ciekłymi

27.09.2016

Uszczelnienie systemu podatkowego w związku z obrotem paliwami ciekłymi stało się pierwszoplanowym zadaniem Ministerstwa Finansów. Potwierdzeniem tej tendencji jest ostatnia zmiana przepisów. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako ...

Czytaj dalej

Kontrola skarbowa/kontrola podatkowa w firmie transportowej

14.03.2016

Kontrola podatkowa może zostać wszczęta w toku kontroli skarbowej, właściwie postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej[1]. Kwestia ta ma kapitalne znaczenie z punktu widzenia praw i obowiązków kontrolowanego podm...

Czytaj dalej

Nielegalni imigranci – Zabezpiecz swój pojazd – Anglia

13.07.2015

Brytyjskie władze przygotowały efektywny system zabezpieczający pojazdy przed uchodźcami, którzy chcą w nielegalny sposób przekraczać granice za pomocą ciężarówek. Chcą w ten sposób zobowiązać zarówno właścicieli firm jak i kierowców do maksymalnej ochrony swoich pojazdów przed ...

Czytaj dalej

Zatory płatnicze w transporcie. Jak zabezpieczyć firmę transportową ?

09.06.2015

Dlaczego powstają zatory płatnicze, w jaki sposób im zapobiegać? Czy przedsiębiorca może poradzić sobie z nimi na własną rękę, czy lepiej, aby skorzystał z pomocy specjalistów, którzy pomogą mu z nich wyjść? Celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki związanej z co...

Czytaj dalej

Facebook