karoW dzisiejszym artykule przeanalizujemy kwestię konieczności powołania przedstawiciela do kontaktu ze służbami kontrolnymi w sprawach kontrolnych w związku z wprowadzeniem ustawy o płacy minimalnej na terenie Francji.

Dnia 7 kwietnia 2016 roku został wydany dekret nr 2016-418 dotyczący delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Ustawa o płacy minimalnej Loi Macron wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów granicznych, oraz podobnie jak w Niemczech, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych. Dlatego też od 01 lipca 2016r. przedsiębiorcy wykonujący przewozy we Francji będą musieli dostosować się do wymagań przemiotowego aktu prawnego w następującym zakresie:

Wymagania:

  1. Zgłoszenie pracownika co najmniej raz na pół roku
  2. Prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w języku francuskim: szczegółowa ewidencja czasu pracy oraz potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia
  3. Wyznaczenie przedstawiciela we Francji do kontaktu w sprawach kontrolnych
  4. Przechowywanie części dokumentacji w pojeździe w celu kontroli drogowej: przetłumaczona na j. francuski umowa o pracę i potwierdzenie zgłoszenia
  5. Stosowanie płacy minimalnej w wys. 9,61 euro powiększone o premię związaną z wysługą lat zgodnie z obowiązującymi we Francji przepisami.

Skupmy się zatem na kwestii zapewnienia przedstawicielstwa we Francji do kontaktu służb kontrolnych . A wiec,  na samym początku należy zauważyć iż zgłoszenia  przedstawiciela dokonuje pracodawca w formie pisemnej które to zawiera imię,  nazwisko, datę i miejsce urodzenia  oraz adres pocztowy we Francji, e-mail i  numer telefonu przedstawiciela  oraz nazwę firmy w przypadku jeśli na przedstawiciela powołujemy przedsiębiorstwo. Ponadto w zgłoszeniu należy wskazać akceptację powołania przez daną osobę/przedsiębiorcę. Zgłoszenie wskazuje datę wejścia w życie i czas trwania powołania. Na określony czas powołania, przedstawiciel będzie odpowiedzialny za kontakt ze służbami kontrolnymi które to kontrolują wypłacanie płacy minimalnej wg. przepisów ustawy Loi Macron.

Przez okres  18 miesięcy po zgłoszeniu i delegowaniu pracownika – przedstawiciel ma obowiązek na żądanie funkcjonariuszy kontroli udostępnić do wglądu następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzające wypłatę wynagrodzenia a w tym listę płac oddelegowanych pracowników zawierający następujące zapisy. Stawkę godzinową brutto, wynagrodzenie za nadgodziny
  2. Okresy i godziny pracy, z rozbiciem godzin płaconych z zastosowaniem stawki 9,61 euro oraz godzin nadliczbowych.
  3. Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.
Ponadto przedstawiciel powinien posiadać kserokopię zgłoszenia jako przedstawiciela na terenie Francji

Aby dowiedzieć się więcej o płacy minimalnej na terenie Francji (mi. in – o tym jakie dokumenty powinni posiadać kierujący pojazdem Kierowcy) – wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do kontaktu z naszymi Prawnika – specjalistami w zakresie prawa Transportowego – Międzynarodowego.

Z treścią ustawy można zapoznać się na stronie  – > https://www.legifrance.gouv.fr

Powrót do listy aktualności

Facebook