Search
Generic filters

Osoba nadająca przesyłkę do przewozu, jako upoważniona do działania w imieniu nadawcy

23.04.2015

Zawarcie umowy przewozu stanowi czynność prawną, którą można dokonać osobiście lub też przez przedstawiciela. Umowa przewozu jest umową nieformalną i dochodzi ona do skutku w momencie złożenia przez strony umowy (tj. nadawcę i przewoźnika) zgodnych oświadczeń woli stron. Z ust 2 art...

Czytaj dalej

Przyczyny bankructw przedsiębiorstw transportowych

09.04.2015

Celem niniejszej publikacji jest naświetlenie problematyki związanej z coraz częstszym zjawiskiem bankructw oraz upadłości przedsiębiorstw transportowych. Na wstępie niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę na kilka faktów: Jak czytamy na stronie www.coface.pl: – W I kwartale 20...

Czytaj dalej

Zasady odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar

24.02.2015

Celem dzisiejszego artykułu będzie przybliżenie zasad odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar, zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego. Kiedy przewoźnik odpowiada za uszkodzony towar?  Czy może zwolnić się od tej odpowiedzialności? Odpowiedzi na te i ...

Czytaj dalej

Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR?

13.02.2015

Choć od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych do Konwencji CMR przez Polskę upłynęło już ponad pół wieku (nastąpiło to w dniu 13 czerwca 1962 r.) to niestety poziom świadomości przewoźników i kierowców,  o ogromnym znaczeniu  listu przewozowego w postępowaniu odszkodowawczym...

Czytaj dalej

Windykacja należności w transporcie. Skutecznie metody egzekwowania należności z tytułu umowy przewozu.

14.01.2015

Opóźnienia w zapłacie faktur za wykonaną usługę? Niestety, to dotyczy wielu przedsiębiorców. Zareagujmy zanim negatywnie wpłynie to na finanse naszej firmy. Myśląc o windykacji należności transportowej, przewoźnicy i spedytorzy powinni mieć na uwadze parę kwestii, w których prawo ...

Czytaj dalej

Facebook