Search
Generic filters

Płaca minimalna dla polskich kierowców również we Francji?

17.02.2015

Po wprowadzeniu w Niemczech ustawy o płacy minimalnej wynoszącej od dnia 1 stycznia 2015 r. 8,5 euro, bardzo możliwe, że z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia we Francji. Zgodnie z informacjami podawanymi przez ogólnopolskie media, we francuskim parlamencie, najprawdopodobniej w czw...

Czytaj dalej

Jak poprawnie wypełnić list przewozowy CMR?

13.02.2015

Choć od daty złożenia dokumentów ratyfikacyjnych do Konwencji CMR przez Polskę upłynęło już ponad pół wieku (nastąpiło to w dniu 13 czerwca 1962 r.) to niestety poziom świadomości przewoźników i kierowców,  o ogromnym znaczeniu  listu przewozowego w postępowaniu odszkodowawczym...

Czytaj dalej

Obowiązki ewidencyjne w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej w Niemczech

06.02.2015

W związku z pojawieniem się wielu, często bardzo skrajnych opinii dotyczących obowiązków wynikających z wprowadzonej w Niemczech ustawy o płacy minimalnej, poniżej zostanie przedstawiony zakres tychże obowiązków w celu uporządkowania tego tematu i rozwiania chociaż części wątpliwoś...

Czytaj dalej

Tymczasowe porozumienie z Niemcami w sprawie Ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz – MiLoG)”

30.01.2015

Celem podsumowania najświeższych doniesień można stwierdzić co następuje:  zgodnie z informacją przekazaną bezpośrednio po zakończeniu spotkania ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza z niemiecką minister pracy Andreą Nahles przepisy dotyczące płacy minim...

Czytaj dalej

Przewóz na potrzeby własne a niemiecka ustawa o płacy minimalnej Mindestlohngesetz – MiLoG

23.01.2015

W związku z nowymi przepisami prawnymi tj. ustawą o płacy minimalnej (Mindestlohgesetz) obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec, wszyscy zagraniczni operatorzy transportu mają obowiązek powiadamiania niemieckiej Administracji Celnej o operacjach transp...

Czytaj dalej

Ustawa o płacy minimalnej „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)”

22.01.2015

Według niemieckiej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., każda firma transportowa, której samochód przejeżdża tranzytem przez teren Niemiec, musi płacić swoim kierowcom ustalone stawki. Obowiązuje to również w przypadku przewozów kabotażowych, z...

Czytaj dalej

Wpis manualny lub obrys rewersu za odpoczynek tygodniowy, zmiany rozporzadzenia (UE) 165/2014 od 2 marca 2015 roku

15.01.2015

W poprzednich publikacjach poświęconych najnowszemu rozporządzeniu w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, starałem się przekazać w ogólny sposób główne nurty zmian, natomiast niniejszą publikacją zamierzam już w sposób bardziej szczegółowy wskazać, co jeszcze zmi...

Czytaj dalej

Windykacja należności w transporcie. Skutecznie metody egzekwowania należności z tytułu umowy przewozu.

14.01.2015

Opóźnienia w zapłacie faktur za wykonaną usługę? Niestety, to dotyczy wielu przedsiębiorców. Zareagujmy zanim negatywnie wpłynie to na finanse naszej firmy. Myśląc o windykacji należności transportowej, przewoźnicy i spedytorzy powinni mieć na uwadze parę kwestii, w których prawo ...

Czytaj dalej

Zarządzający transportem na podstawie umowy cywilnoprawnej tylko w mikroprzedsiębiorstwach

11.01.2015

Często spotykamy się z sytuacją, w której osoba zarządzająca operacjami transportowymi w myśl rozporządzenia 1071/2009 (WE) pełni swoją funkcję, na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też kontraktu menadżerskiego – jednakże, należy zaznaczyć, iż stosunek taki nie jest możliwy w ka...

Czytaj dalej

Facebook