Jak zoptymalizować koszty pracownicze za pomocą ewidencji czasu pracy kierowców?

2021.06.08

Systematyczne i uporządkowane prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który nakłada na niego ustawa. Ewidencjonowanie czasu pracy pozwala optymalizować koszty pracownicze, a także łatwiej określać wysokość należnego wynagrodzenia. Jak powinno wyglądać rozliczanie kierowców oraz ewidencjonowanie czasu pracy w 2021 r.? Ewidencja czasu pracy 2021 Na obowiązek prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników wskazuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z …

Czytaj dalej

Rozliczanie podróży służbowych – jak rozliczać delegacje?

2021.06.08

Specyfiką pracy kierowców zawodowych jest to, że przez większość czasu przebywają oni poza siedzibą swojego pracodawcy. Pracownikom odbywającym podróże służbowe przysługują należności na pokrycie poniesionych kosztów. Środki otrzymywane przez pracowników w związku z odbytymi delegacjami nierzadko stanowią pokaźną część poborów. Z powyższymi zagadnieniami wiąże się jednak również obowiązek rozliczania kierowców, który w praktyce często przysparza pracodawcom wielu problemów. Jak w takim razie powinna przebiegać kalkulacja delegacji zagranicznej, a jak krajowej? …

Czytaj dalej

Poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców

2020.04.15

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to proces zmierzający do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z nią związanych. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, wykonuje się ją w formie: zapisów na wykresówkach; wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego; innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, lub rejestrów opracowanych na podstawie powyższych dokumentów. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MRPiPS …

Czytaj dalej

Facebook