Search
Generic filters

Kalibracja i legalizacja tachografu – czym są i kiedy trzeba je wykonać?

2021.10.11

Używanie urządzeń rejestrujących to jednak tylko jeden z obowiązków nakładanych na osoby pracujące w branży transportowej. Każdy tachograf wymaga również kalibracji i legalizacji....

Czytaj dalej

Cyfrowe kontrole tachografów w Holandii

2021.09.07

W Holandii, od 16 sierpnia 2021 roku, rozpoczęły się cyfrowe kontrole plików z tachografów....

Czytaj dalej

Ewidencja czasu pracy kierowców – jak rozliczać czas pracy kierowcy?

2021.08.19

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy jest regulowane prawnie. To obowiązek każdego pracodawcy, który pozostaje zobligowany do jej prowadzenia względem każdego, zatrudnionego na podstawie stosunku pracy pracownika. Ewidencjonowanie czasu pracy dotyczy również samych przedsiębiorców. Ni...

Czytaj dalej

Aktualne wyciągi z taryfikatorów. Zmiany w klasyfikacji wagi naruszeń przepisów

2021.07.21

W marcu br. Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady klasyfikacji wagi naruszenia przepisów odnoszących się do wykonywania transportu drogowego. Jest to zabieg, który poza ujednoliceniem norm, ma w szczególności na celu zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa międzynarodowego w Unii...

Czytaj dalej

Jak zoptymalizować koszty pracownicze za pomocą ewidencji czasu pracy kierowców?

2021.06.08

Systematyczne i uporządkowane prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców jest obowiązkiem każdego pracodawcy, który nakłada na niego ustawa. Ewidencjonowanie czasu pracy pozwala optymalizować koszty pracownicze, a także łatwiej określać wysokość należnego wynagrodzenia. Jak powinno wy...

Czytaj dalej

Rozliczanie podróży służbowych – jak rozliczać delegacje?

2021.06.08

Specyfiką pracy kierowców zawodowych jest to, że przez większość czasu przebywają oni poza siedzibą swojego pracodawcy. Pracownikom odbywającym podróże służbowe przysługują należności na pokrycie poniesionych kosztów. Środki otrzymywane przez pracowników w związku z odbytymi del...

Czytaj dalej

Poprawne rozliczanie czasu pracy kierowców

2020.04.15

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców to proces zmierzający do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z nią związanych. Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców, wykonuje się ją w formie: zapisów na wykresówkach; wydruków danych z karty kierowcy i tachografu c...

Czytaj dalej

Facebook