Search
Generic filters

Nie każdy kierowca wygra w sądzie sprawę o ryczałt za nocleg

14.04.2016

W dniu 12 czerwca 2014 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę (II PZP 1/14), w której stwierdził, że zagwarantowanie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego – odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas przewozów w transporcie międzynarodowym nie zapewnia bezpłatn...

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców, głosem rozsądku w sprawie ryczałtów?

13.12.2015

W opublikowanym niedawno projekcie z dnia 12 października 2015 r. w zakresie zmian do ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawie o transporcie drogowym, zaproponowano kilka ciekawych rozwiązań, które to miałyby zracjonalizować obecny status quo w sprawie ryczałtów noclegowych, jakie rzeko...

Czytaj dalej

Ważne zmiany w Kodeksie Pracy wejdą w życie już w lutym 2016 roku

22.10.2015

Niniejszą publikacją chcemy przybliżyć znowelizowane przepisy Kodeksu Pracy, które wejdą w życie z dniem 22 lutego 2016 r. Na wstępie należy podkreślić, że przepisy te będą miały konstytutywne znaczenie dla polskich pracodawców. Ponadto w nowo obowiązującej ustawie znajdują się t...

Czytaj dalej

Dojazd do miejsca rozpoczęcia wykonywania przewozu drogowego a podróż służbowa

16.10.2015

Zgodnie z przepisami Ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U. 2012.1155, z późn. zm.), w odniesieniu do tej grupy zawodowej istnieje autonomiczna w odniesieniu do kodeksu pracy definicja podróży służbowej. Art. 2 ustawy o czasie pracy kierowców informuje, że podróż ...

Czytaj dalej

Regulamin pracy przedsiębiorstwa transportowego

05.08.2015

Zgodnie z art. 104 § 2 kodeksu pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników jest zobowiązany do wprowadzenia regulaminu pracy. Ten wewnątrzzakładowy dokument powinien określać porządek pracy oraz prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników. Tworząc regulamin pra...

Czytaj dalej

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów

05.08.2015

Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przebytych kilometrów jest bardzo poważnym uchybieniem pracodawcy. Należy wiedzieć, że taki sposób wynagradzania jest wyraźnie zabroniony zarówno przez przepisy krajowe jak i wspólnotowe oraz międzynarodowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporzą...

Czytaj dalej

Zatrudnienie kierowcy z Ukrainy

30.07.2015

Jest to możliwe na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę....

Czytaj dalej

Odpowiedzialność karna przedsiębiorcy – wypadki śmiertelne w wyniku manipaulacji tachografu

15.07.2015

Czy istnieje odpowiedzialność karna przedsiębiorcy w transporcie drogowym w związku z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym jeżeli ujawniona została manipulacja przy tachografie? Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie problematyki odpowiedzialności karnej w transporcie drogowym. Chodzi t...

Czytaj dalej

Zakaz działalności konkurencyjnej dla spedytora

09.06.2015

„Zakaz działalności konkurencyjnej pomimo braku umowy o zakazie konkurencji „ Umowa o zakazie konkurencji, uregulowana przepisami art. 1011 – 1014 k.p., ze swej istoty stanowi instrument ochrony interesów gospodarczych pracodawcy. Mimo braku umowy o zakazie konkurencji pracownik m...

Czytaj dalej

Zbliżają się zmiany w kodeksie pracy

17.04.2015

W dniu 10 kwietnia 2015 roku złożono na ręce Marszałka Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy. Z kolei 13 kwietnia projekt ten skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Jak widać prace nad zmianami nabierają tempa, a ich finał zbliża się wielkimi krokami. W zwi...

Czytaj dalej

Facebook